Sůl kamenná - halit

„Dvě věci jsou nejdůležitější: slunce a sůl.“
(Plinius starší, římský přírodovědec)

Sůl kamenná hrála v naší civilizaci vždy zvláštní roli. Jako ochucovadlo, ale i něco víc, jako by lidstvo instinktivně vědělo, že obsahuje složky, které jsou prospěšné pro jeho zdraví. Lidstvo používá sůl od nepaměti. Nejstarší těžba soli je doložena z Číny z třetího tisíciletí před n.l. První psaná zpráva o soli se nachází v Knize Jobově a vztahuje se na dobu okolo roku 2250 před n.l. Již v době kamenné byla sůl předmětem výměnného obchodu. „Solné stezky“ protkávaly starověký svět od Mrtvého moře po Indii. Čilý obchodní ruch na evropských solných stezkách panoval až do počátku novověku, jedna z nich vedla ze Solné komory přes Prachatice na sever do Pobaltí. Dodnes existují solné karavany, které dopravují sůl ze solných dolů v Bilmě (Niger) a v Taoudenni (Mali) do měst a vesnic na jižním okraji Sahary a Sahelu. Solné doly leží uprostřed pouště a cesta k nim je pro kamiony velmi obtížná, proto se velbloudí karavany udržely až do současnosti. Sůl byla často i platidlem – Caesarovi legionáři dostávali část svého žoldu v podobě soli. Od nejstarších dob používali některé kulty sůl při náboženských obřadech. Japonští zápasníci sumo zahánějí zlé démony před každým kolem hrstí soli vhozenou do ringu.

Druhy ložisek

Solná ložiska nebo výroba solární soli jsou téměř ve všech zemích světa, ovšem největší světové ložisko soli je oceán. Slanou chuť mu dodává 18 milionů km3 rozpuštěné soli kamenné. Průměrná salinita mořské vody je 36‰ (36 gramů soli na litr), obecně platí, že subtropická moře v oblasti obratníků jsou slanější než polární a to z důvodu vyššího výparu, menšího přítoku sladké vody z řek ad. Nejvyšší slanost vykazuje Rudé moře - 42 ‰, které má relativně málo říčních přítoků, omezený kontakt s oceánem a vysoký výpar. Pro srovnání, slanost Mrtvého moře, které je bezodtokové jezero, je asi 330 ‰.

Zdrojem soli jsou roztoky mořské, jezerní a podzemní vody, jezerní pánve, zvrstvená ložiska a solné pně tzv. solné dómy.

mono-lake

Solární sůl se získává odpařováním vody v umělých nebo přirozených mělkých pánví z oceánů, moří, slaných jezer a pramenů v oblastech s horkým suchým klimatem.

Solanky (mineralizované podzemní vody) jsou buď mořské vody pohřbené při sedimentaci nebo meteorické vody, jež získaly svůj obsah rozpuštěných látek při průchodu atmosférou, zvětralinovým pláštěm a horninami. Lze je rozdělit na chloridové, síranové, karbonátové, smíšené, křemičité, borátové, fosfátové, nitrátové a kyselky. Solanky lze také získávat odčerpáváním z okolí zatopeného solného dolu. Jezerní pánve (typu playas) se solnými jílovitými-písčitými sedimenty leží v aridních oblastech. V období dešťů jsou soli v roztoku v jezerní vodě, která v období sucha vysychá a zanechá po sobě kůru složenou ze solí. (např. Bristol Lake, Searles Lake v Kalifornii; Mexiko)

Zvrstvená ložiska soli jsou výsledkem chemické sedimentace v pánvích vzniklých slabými dlouhotrvajícími pohyby zemské kůry (např. zechsteinská pánev v Evropě, michiganská v Severní Americe) nebo v příkopových propadlinách při kontinentálních okrajích (např. Danakilská nížina v Etiopii, Sergipe v Brazílii) vzniklých za specifických podmínek.

Solné dómy (solné pně) vznikají zvláště v předhlubních pásemných horstev z vrstevních ložisek tlakem nadloží. Zásoby soli v těchto ložiskách byly v 80. letech odhadovány na 16,4 trilionů tun.

Solné doly

Polská solná katedrála - Velička patří k nejstarším a nejkrásnějším solným dolům na světě. Byla v provozu nepřetržitě od 13. století do začátku 21.století. Už roku 1978 byla Velička zařazena do seznamu světového dědictví UNESCO a dnes je turistickým centrem, kam ročně zamíří přes milion návštěvníků.

Důl sahá do hloubky 327 m a celková délka chodeb činí přes 300 km, přičemž veřejnosti je zpřístupněno jen minimum. Přesto 3,5 km turistická trasa je krásným zážitkem. Část dolu je věnovaná historii těžby soli a část slouží jako koncertní sály, kaple, restaurace a dokonce se zde nachází i podzemní jezero. Návštěvníci mohou prohlídku prožít, s kahany nebo svítilnami v těch nejužších tunelech a slojích, stejně jako kdysi středověcí horníci.

Klodawa je poslední podzemní činný solný důl v Polsku. Sůl se tu získává teprve od poloviny 20. století. Důl je provozován tradičním způsobem těžby, která umožňuje plně zachovat charakter přírodní krásy vytvořené solí.

Jedny z nejstarších dolů v Evropě se také nacházejí v rakouském Hallstattu. V současnosti jsou zrekonstruované doly zpřístupněny veřejnosti, která se může těšit na odbornou prohlídku, skluzavku a podzemní solné jezero.

V Rumunsku uprostřed Transylvánie v župě Cluj (Kluž) se nachází obrovský solný důl Turda. Při těžbě, která trvala asi od 2. století n. l. do první poloviny 19. století, se nikdy nevyužívaly výbušniny. O to víc velikost dolu nabývá na významu. Za dobu činnosti se zde vytěžilo kolem 3 milionu tun soli. Za 2. světové války podzemní prostory sloužily jako kryt pro civilisty, pak jako sklad sýrů a počátkem 90. let byl otevřen pro veřejnost.

turdaDůl TURDA je velkým lákadlem pro návštěvníky, je zde koncertní pódium, sportovní hřiště, ruské kolo, minigolf, bowling a na podzemní azurové jezírko s loďkami.

Solné úkazy

Sůl umí vytvořit za daných podmínek zajímavé úkazy. V Chile na poušti Atacama se nachází Měsíční údolí, kde můžeme vidět krystaly soli až 30 cm veliké. V Údolí smrti v Kalifornii se nachází tzv. „Badwater“, který je výsledkem odpařování solných jezer v místech krutého sucha. Zanechává podivné solné útvary, jde doslova o poušť chloridu sodného. Výjimečný přírodní úkaz nabízí jezero Mono Lake v Kalifornii. Jeho hladina i břehy jsou posety krápníkovými útvary v podobě sloupců, věží, homolí, pyramid, kup vytvořenými ze soli a jiných minerálů.

Důležitost soli

Použití soli je velmi rozsáhlé jako potrava (člověk spotřebuje 7 – 8 kg/rok), při zpracování ryb, v potravinářském průmyslu, k chovu hospodářských zvířat, v metalurgii, v chemickém průmyslu, k zimní údržbě silnic, v zemědělství jako hnojivo, jako terapeutická solní lázeň. Dále se využívá k výrobě glazur, škrobu a k barvení textilu. Pobyt v solné jeskyni má díky ionizovanému vzduchu, nepřítomnosti patogenních bakterií, vlhkosti a tamního tlaku léčebné účinky na alergii a astma.

Foto: archiv redakce
Titulní fotografie:  © National Geographic

Použitá literatura:

  • Horniny a minerály, Len Cacutt
  • Kameny z celého světa, Rudolf Ďuďa, Luboš Rejl
  • Ložiska nerostných surovin, Miloš Kužvart
  • geology.cz
  • kopalnia.pl
  • national-geographic.cz
  • sol-klodawa.com.pl
  • wikipedia.org

 

Další články z této kategorie

« Zlatá horečka v horách středního Vietnamu

 

Back to top