Kde se vzal macadam?

tezky, pěšiny, cesty, silnice, dálnice, železnice tzv. pozemní komunikace jsou "Tepny průmyslu", bez kterých se neobejdeme.

Štěrk, kamenné drtě, zkráceně kamenivo je pravděpodobně nejjednodušší výrobek z kamene. Převážně se používá hlavně ve stavebním průmyslu a současný svět si bez něho ani nedovedeme představit. Jeho výroba je v současné době samostatné průmyslové odvětví s vyspělými technologiemi. Současná doba klade na výrobce kameniva vysoké požadavky a to jak na kvalitu kamene, tak i na jeho čistotu zrnitosti. Tento obor je rovněž spojen jak se strojírenským, tak hutním a chemickým průmyslem a nabízí také mnoho zajímavých pracovních příležitosti.

Více...

Jubilejní 20. ročník Marokánky

Jednou z nejoblíbenějších předváděcích akcí je zcela jistě Marokánka. Letošní jubilejní 20. ročník se na Marokánce slavil dva dny. Pořadatelé firma KUHN-BOHEMIA a.s. a Fa RENE a.s. připravili v prostorách pískovny Marokánka, patřící Městským lesům Hradec Králové, tentokrát dvoudenní přehlídku strojů a techniky stavebních strojů Komatsu, vozů Mercedes Benz a vozů Fuso Canter.

Více...

Nový nakladač Cat 988K pro firmu HÁJEK a SYNOVÉ, a.s.

V lomu firmy EUROVIA Kamenolomy, a.s., v Jakubčovicích nad Odrou se ve čtvrtek 13. dubna konalo slavnostní předání čelního kolového nakladače Cat 988K. Nový stroj doplnil stávající flotilu rodinné firmy HÁJEK a SYNOVÉ, a.s., která v lomu společnosti EUROVIA zajišťuje nakládku a přepravu horniny. Dodavatelem nového stroje je výhradní prodejce stavební a těžební techniky Cat v České republice, společnost Zeppelin CZ.

Více...
Back to top