Metso dodalo mobilní drtící a třídící linku do lomu Bernartice firmy SHB

Firma Metso v roce 2010 oslavila již 25. výročí výroby mobilních strojů na pasech. Od roku 1985, kdy jako první výrobce, spustila sériovou výrobu mobilních pasových drtících a třídících strojů , vyrobila a dodala na trh přes 5 000 strojů obchodní značky Lokotrack po celém světě, mezi které patří známé drtiče LT a třídiče ST. V únoru letošního roku firma dodala mobilní drtící a třídící linku na pasech do lomu Bernartice, který provozuje obchodní firma SHB, s.r.o.

Více...

Metso - nová 3.stupňová mobilní linka na pasech pro firmu COLAS CZ

Firma Metso Minerals, s.r.o., už více než 25 let vyrábí mobilní drtící zařízení. Od roku 1985, kdy jako první výrobce, spustila sériovou výrobu mobilních pasových drtících a třídících strojů, vyrobila a dodala na světový trh přes 5.000 strojů obchodní značky Lokotrack, mezi které patří známé drtiče LT a třídiče ST. Začátkem letošního roku uvedla do provozu 3.stupňovou mobilní drtící a třídicí linku na pasech pro výrobu vysoce-kvalitních štěrků a drtí pro obalovny akciové společnosti COLAS CZ a.s.

Více...
Back to top