Metso dodalo mobilní drtící a třídící linku do lomu Bernartice firmy SHB

Firma Metso v roce 2010 oslavila již 25. výročí výroby mobilních strojů na pasech. Od roku 1985, kdy jako první výrobce, spustila sériovou výrobu mobilních pasových drtících a třídících strojů , vyrobila a dodala na trh přes 5 000 strojů obchodní značky Lokotrack po celém světě, mezi které patří známé drtiče LT a třídiče ST. V únoru letošního roku firma dodala mobilní drtící a třídící linku na pasech do lomu Bernartice, který provozuje obchodní firma SHB, s.r.o.

01

Vlastní ložisko lomu Bernartice je tvořeno částí většího hadovcového tělesa severně od obce Bernartice. Naprosto převládající složkou ložiskové výplně je Serpentinit (hadec s tremolitem). Po rozboru suroviny ve spolupráci s firmou “Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.” se sídlem v Hořicích v Podkrkonoší a zhodnocení letitých zkušeností vedení firmy SHB, s.r.o , dodala firma Metso Minerals, s.r.o. mobilní odrazový drtič Nordberg typ LT1110, dvousítný vibrační třídič typ ST 3.5 a trojsítný vibrační třídič typ ST 4.8.

Technologické parametry

Mobilní linka se skládá z horizontálního- odrazového drtiče Nordberg typ LT1110 a dvou třídičů na pasech dvousítný vibrační třídič typ ST 3.5 a trojsítný vibrační třídič typ ST 4.8. Firma Metso po dohodě s firmou SHB uvedla linku do provozu v průběhu dubna a začala testovat její parametry s ohledem na výkon, výstupní křivku a účinnosti třídění.

02

Změnou nastavení parametrů strojů – rychlost podání do drtiče, otáčky a výstupní štěrbina drtiče, rychlost podání na třídiče, změna sklonu a okatosti sítových ploch – bylo dosaženo požadované kvality kameniva, tj. tvarový index a množství podsítného/nadsítného v jednotlivých frakcích. Podle druhu výroby dosahuje výkon linky od 100 do 200 t/h konečných produktů . Hydraulický pohon horizontálního odrazového drtiče umožňuje plynulé nastavení otáček v rozsahu 500 až 800 ot./min. Tento regulační parametr umožňuje provozovateli stroje nastavit výrobu dle okamžitých požadavků odběratelů, tj. měnit např. množství podílu jednotlivých frakcí podle požadavku trhu. Kombinace dvousítného a třísítného třídiče zajišťuje výrobu až šesti frakcí najednou.

05

Design strojů a jejich kombinace umožňuje sestavení linky i do vratného okruhu. Metso navrhuje jednotlivé stroje tak , aby se při jejich sestavování do linky nemusely podsypávat. Zkracuje tak dobu přestavení linky do nové polohy.

Transportní údaje

Stroj Typ Šířka Výška Délka Hmotnost
Mobilní odrazový drtič LT1110 2.500 mm 3.400 mm 14.900 mm 32.000 kg
Mobilní třídič 2-sítný ST 3.5 3.000 mm 3.460 mm 14.350 mm 23.230 kg
Mobilní třídič 3-sítný ST 4.8 3.190 mm 3.630 mm 18.320mm 32.250 kg

Mobilita a prosperita nové linky

Mobilní linka umožňuje firmě SHB vyrábět a dodávat kvalitní kamenivo známým výrobcům asfaltovým směsí, panelů, betonu a betonových výrobků, stavebním firmám pro realizaci staveb (zpevněné plochy), dále jako zásypový materiál pro inženýrské sítě, posypový materiál pro údržbu silnic, materiál pro výstavbu letištních ploch a materiál pro zpevnění hrází a břehů vodních toků a ploch. Linka by měla v budoucnu plně nahradit stávající zastaralou stacionární linku.

Servis, dodávku náhradních a otěrových dílů zajišťuje firma Metso do 24 hodin z Brna a Chrudimy. Má k dispozici čtyři servisní vozidla pro Českou republiku a tři pro Slovensko.

Novinka pro odrazové drtiče

Metso po dlouhodobé spolupráci s belgickou firmou Magotteaux podepsalo smlouvu o distribuci kompozitních otěrových dílů pro odrazové drtiče.

04

Jedná se převážně o odrazová kladiva a desky pod značkou Xwin® , Recyx® a neoX®. Zákazníci firmy Metso mají dnes možnost volby ze tří monometalových kladiv (mangan, martenzitic a chrom-iron) a čtyř monometalových kladiv s keramickými vložkami.

03

Správnou volbou odrazových kladiv lze podstatně snížit provozní náklady stroje a zvýšit efektivitu drcení.

metso

Text: ing.Pavel Horuta
Foto: Vladimíra Štěpánková
Pro více informací kontaktuje svého zástupce firmy Metso Minerals, s.r.o.

Metso Minerals, s.r.o.
Holzova 10b
628 00  Brno
telefon 544 425 530
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

Back to top