Konference „VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ NEROSTNÝCH SUROVIN“

V dubnu proběhl v Mostě již 4. ročník Konference „Využívání zdrojů nerostných surovin“. Organizován byl stejně jako předešlé ročníky českým kamenickým klastrem Czech Stone Cluster, družstvo, pod záštitou rektora VŠB-TU Ostrava - prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., děkana HGF VŠB-TU Ostrava - prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc.,dr.h.c., předsedy Českého báňského úřadu - Ing. Iva Pěgřímka, proděkana LDF Mendelovy univerzity v Brně – prof. Ing. Klementa Rejška, CSc. a ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košicích, Fakultou BERG, Politechnikou Śląska Gliwice, Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Hornickou společností podkrušnohorské oblasti v Mostě. Strategickým partnerem konference byly Severočeské doly a.s. Chomutov.

Konference byla rozdělena do tří tématických bloků

  • I. tématický blok (hrubá kamenická výroba, ušlechtilá kamenická výroba, suroviny pro drcené kamenivo, legislativní problematika při HČ a ČPHZ, podpora podnikání a ochrana životního prostředí při těžbě nerostů)
  • II. tématický blok (hlubinné dobývání ložisek, povrchové dobývání uhelných a neuhelných ložisek, rudná ložiska, těžba ropy a zemního plynu a obnovitelné zdroje)
  • III. tématický blok (legislativa v životním prostředí v souvislosti s dobýváním nerostných surovin, ochrana ovzduší, ochrana vod, zahlazení hornické činnosti a rekultivace, důlní měřictví a ekonomika v oblasti nerostných surovin).

Konferenci perfektně moderovali Doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. a Ing. Zdeněk Brázda a organizačně zajišťoval Ing. Františk Žoček, Ph.D.

Odborné exkurze

Konference byla doplněna již tradičně odbornými exkurzemi. Navštívili jsme Důl Bílina Severočeských dolů a.s. Chomutov. Roční těžba se zde pohybuje na hranici 10 mil. tun uhlí při cca 53 mil. m3 odklizu nadložních zemin. Vytěžené uhlí na Dolech Bílina v závislosti na jeho kvalitě je upraveno tříděním, drcením a rozdružováním v úpravně uhlí Ledvice. V prostoru dolu jsme měli možnost vidět v provozu nově uvedený velkostroj KK 1300. Dále jsme viděli provedení odstřelu tvrdých nadložních poloh, těžbu uhelné sloje, povrchovou těžbou, otevřenou chodbu dolu Alexander a rekultivace v okolí Mostu. Zajímavá byla též návštěva informačního centra elektrárny Ledvice, kde nám byl promítnut film ve 3D o geologickém vývoji naší planety od jejího vzniku až po současnost.

Další odbornou exkurzí, kterou nás neopakovatelným způsobem provedl prof. Ing. Klement Rejšek, CSc., byla prohlídka řady nesmírně zajímavých lokalit. Například lokality vrchu Zlatník s unikátními skalními tvary, kostel Stětí sv. Jana Křtitele v obci Libčeves, jehož věž z opuky těžené v okolí Hrádku u Loun se začala stavět kolem roku 1220, národní přírodní památka Kamenná slunce u obce Hnojnice, novorománský kostel sv. Petra a Pavla s románskou rotundou z roku 1230 v Želkovicích, rýžování pyropů na Kuzovském potoce, výklad k lomu Úpohlavy a hradu Hazmburk s výhledem na obě lokality.

Na konferenci již tradičně nemohla chybět oslava hornických tradic – hornický večer „Šachtám“, který vedlo jeho „Slavné, vysoké a neomylné prezidium“ prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Druhý konferenční večer byl taneční za doprovodu hudební skupiny 3D pana Daniela Průši z Mostu. Oba večery probíhaly ve velmi přátelském duchu.

Přednášky měly spád a byly velice zajímavé, doprovodný program byl velkým obohacením již tak přínosné konference. Navázaly se nové pracovní a přátelské kontakty, přibylo množstvím poznatků, které každý z účastníků konference může využít ve své praxi.

Za pozvání děkuje a z Mostu zdraví

Vladimíra Štěpánková

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top