Ondřejovská hvězdárna

Pohled na noční oblohu má v sobě cosi tajemného, na hvězdy se dívali naši předci stejně jako my dnes. Slunce a hvězdy se objevovaly v bájích a komety či zatmění planet údajně věštily mimořádné události. Ano, obloha lidem nikdy nedala spát.

Hvězdárna Ondřejov se nachází na návrší Žalov nad městečkem Ondřejov, na jižním úpatí vrchu stojí vila Leonora, v níž žila první představitelka Mařenky z Prodané nevěsty operní pěvkyně Eleonora Gayerová z Ehrenbergu. Pěvkyně hrála významnou roli při založení hvězdárny, neboť se přimluvila u radních z Ondřejova, kteří měli obavy, že sem chce Frič rozšířit svoji průmyslovou výrobu. Proto si také v kupní smlouvě výslovně vymínili, že pozemek bude sloužit výhradně vědeckým účelům.

04

Vila Leonora později sloužila jako ředitelství hvězdárny a dnes je využívána k ubytování zahraničních hostů. Ze západního okraje návrší se otevírá nádherný výhled do dolního Posázaví a středního Povltaví a při dobré viditelnosti jsou vidět i Brdy.

01

Zakladatel Josef Jan Frič

Ondřejovskou hvězdárnu založil pražský průmyslník a nadšený astronom Josef Jan Frič ve spolupráci s prof. Františkem Nušlem – pozdějším prvním ředitelem hvězdárny a dr. Maškem. Vybudování observatoře měl Frič za životní cíl společně s bratrem Janem, ten však krátce před tím zemřel. Ale ještě stačil provést nákresy velkého astrografu se šestipalcovým Rossovým objektivem, podle kterých mohl být přístroj sestrojen a roku 1907 umístěn do hvězdárny. Pozemky Frič zakoupil roku 1898 a výstavba observatoře dle projektů architekta Josefa Fanty byla započata roku 1905. Nejdříve byla postavena pracovna spolu s malým pozorovacím domkem s odklopnou střechou, kde v roce 1906 Frič s Nušlem uskutečnili první pozorování.

03

V letech 1910–1912 následovala stavba dvou pozorovacích kopulí (dnes centrální a západní kopule). Zároveň s výstavbou bylo v okolí hvězdárny vytvořeno arboretum vzácných dřevin. Roku 1913 byla na observatoři zřízena první rádiová stanice v Čechách i v celém Rakousku-Uhersku, a tak zde mohl dr. Mašek přijímat na 75 m dlouhou anténu časové rádiové vlny z Paříže. Josef Frič pak v roce 1928 observatoř věnoval Karlově univerzitě.

Po válce, při vzniku Československé akademie věd došlo ke spojení ondřejovské a klementinské hvězdárny a vznikl tak Astronomický ústav, který je jednou z nejstarších institucí v českých zemích. Vědci zde pracují ve čtyřech odděleních – Slunečním, Stelárním, Oddělení meziplanetární hmoty a Oddělení galaxií a planetárních systémů. V mnoha oborech jsou na světové špičce a jsou také začleněni do nejvýznamnějších evropských struktur, především do Evropské kosmické agentury a Evropské jižní observatoře.

02

Perkův dalekohled

V observatoři se nachází největší optický dalekohled v České republice – Perkův dalekohled. Pochází z roku 1967, byl vyroben v německé Jeně a slouží k výzkumu hvězd. Ve své době patřil mezi 10 největších na světě.

05

V současnosti se počítá mezi menší dalekohledy a slouží spíš jako doplňkový lokální dalekohled a jeho výsledky se kombinují s daty získanými z větších dalekohledů ze zahraničí. Největší světové dalekohledy dnes mají v průměru kolem deseti metrů. Velkou výhodou ondřejovského dalekohledu ale je, že se hvězdy mohou pozorovat nepřetržitě. Zatímco u velkých světových dalekohledů je pozorovací čas poměrně drahý a astronomové získají například týden, v Ondřejově mohou studovat hvězdy nepřetržitě a vidí tak jejich proměny v řádu měsíců a let.

Anna Šarochová
Zdroje: mistopis.eu,www.ceskenoviny.cz, www.radio.cz

Další články z této kategorie

« Butchartovy zahrady – zahrady v lomu

 

Back to top