Hornické město Røros

Vznik města i jeho hornická minulost sahají do první poloviny 17. století. Legenda o nalezení mědi vypráví, že farmář Hans Olsen Aasen klopýtl přes kus měděné rudy, když lovil soby. Dnes se na pamětním místě prý nachází centrum města.

06

Røros je nejchladnější místem Norska a s teplotním záznamem -50,4°C se řadí i k nejchladnějším obydleným místům na světě. Je to způsobeno nadmořskou výškou kolem 600 metrů a kontinentálním klimatem. Oblast je od pobřeží oddělena pohořím, a tudíž sem nezasahuje vzduch mírných šířek. Jako jedno z mála hornických měst na světě bylo město a okolí Røros zařazeno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Stručná historie

Měděná ruda zde byla objevena v roce 1644 a hned následující rok se začala stavět první tavící pec. Dánsko-norský král udělil těžařské společnosti privilegia k dolování, a tak podpořil vznik a rozkvět těžby mědi v odlehlé oblasti s drsnými přírodními podmínkami.

04

Osada vyrostla podél řeky Hitterelva, která zajišťovala energii pro zpracování rudy. V roce 1678 a 1679 město vypálili švédští vojáci. Obyvatelé město vybudovali znovu a dodnes se z konce 17. století dochovalo 80 dřevěných domů, jejich zčernalé dřevěné fasády stále dodávají městu středověký ráz. Než se roku 1764 postavil plavební kanál mezi městem Fermunden a Røros, došlo k rozsáhlému odlesnění okolí. Dnešní kamenný kostel postavený v roce 1784 nahradil starý dřevěný kostel z roku 1650.

03

V první polovině 19. století klesla cena mědi, a to mělo za následek dva hladomory. Roku 1824 se zde začal těžit chrom. Roku 1877 byl Røros s okolním světem spojen železnicí a o něco později zde těžaři vybudovali vodní elektrárnu Kuraas, pro dodávku elektřiny do dolů. V roce 1936 se otevřel důl prince Olafa, ve kterém se těžilo do roku 1972. Toho roku začala těžba zinku v Legruvbakkenu, ale po několika výnosných letech klesly ceny tak, že společnost byla nucena v roce 1977 svou činnost v dolech ukončit. Doly v Røros patřily více jak 250 let mezi nejdůležitější doly Norska. V letech 1644-1977 bylo vyrobeno více než 100 tisíc tun mědi a vytěženo 525 tisíc tun pyritu.

Kulturní památka důlního města Røros zahrnuje:

Město, postavené výhradně ze dřeva ukazuje, jak byl způsob života, těžba a doprava přizpůsoben horské studené oblasti. Ve městě se nachází asi 2000 dřevěných jednopodlažních a dvoupodlažních domů, které si dodnes zachovaly svoji atmosféru starých časů z doby těžby a hornického života. Návštěvníci se zde mohou proplétat uzounkými uličkami s iluzí tak trochu jiné doby. Celá historie města a těžby je zachycena v místním muzeu. Hlavní budova muzea je rekonstrukce pece z roku 1888.

02

Industriálně kulturní krajinu - krajina byla těžebními činnostmi zcela změněna. Rozsáhlou důlní činnost pod povrchem dokazují obrovské haldy, vykácené velké plochy lesa, vybudované četné přehrady, dřevěné kanály a silnice. Lze navštívit jámu Nyrget (1650) a důl prince Olafa (1936), ve kterém se nachází hala Bergmanns, dnes využívaná na koncerty a jiné příležitosti.

Starou budovu pece „Femundshytten" v Engerdalu.

Zimní cestu, která je mezi městy Røros a Falun a je tvořena řadou jezer, řek a potoků a používala se od listopadu do května.

Další památky Norska v seznamu UNESCO

V Norsku se nachází dalších šest památek, které jsou zapsány v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví.

brygen

Přístavní hráz Bryggen v Bergenu byla čilým centrem mezinárodního obchodu až do počátku 20. století. Typické rovnoběžné řady domů se štíty obrácenými k moři představují architektonický styl, který se udržel téměř 900 let. Jednalo se o kombinaci obytných a skladových budov. Každý dům měl vlastní molo, sklad a skládací jeřáb.

Kamenné rytiny v Altě nabízejí návštěvníkům pohled na životy lidí a jejich pojetí světa před 6000 lety. Na pěti různých lokalitách se nachází 3000 kamenných rytin.

urnes

Roubený kostel v Urnesu byl postaven v polovině 12. století jako soukromý kostel bohaté rodiny a patří k nejstarším a nejlépe dochovaným roubeným kostelům v Norsku. Interiér je neobvykle bohatě zdoben precizními dřevorytinami.

vega

Souostroví Vega má rozlohu přes 1000 km2 a je tvořeno nesčetnými ostrovy, ostrůvky a skalami, které byly několik tisíc let využívány k rybolovu a kladení pastí.

fjord

Dva fjordy na západě Norska – Geirangerfjord a Nærøyfjord představují největší nedotčené norské fjordy a patří k nejkrásnějším scenériím na světě. Dopad lidské činnosti na tato území je zanedbatelný a mimo osídlená území zde nebyla postavena žádná větší technická zařízení.

Struveho geodetický oblouk byl prvním rozsáhlým vědeckým průzkumem v Evropě a jeho vytvoření představovalo výjimečný příklad spolupráce mezi vědci a panovníky různých národů. Oblouk je řetězcem triangulačních bodů sahajících od norského Hammerfestu přes deset zemí až k Černému moři. Vybudoval ho astronom Friedrich George Wilhelm Struve v letech 1816-1852. Oblouk představoval první přesné měření dlouhého úseku poledníku, které pomohlo přesně změřit naši planetu a její tvar a přispělo k topografickému mapování.

Zpracovala Anna Šarochová (Štěpánková)

Zdroje:
Nejkrásnější divy světa: Kulturní památky přírodního ráje naší planety pod záštitou UNESCO
www.roros.no
www.worldheritageroros.no
www.riksantikvaren.no
www.norgesverdensarv.no
cs.wikipedia.org
norge.cz
www.hedvabnastezka.cz
norsko.orbion.cz
whc.unesco.org
www.kudrna.cz

 

Back to top