Realizace firem Strojírny Podzimek a TECHKON v kamenolomu Slapy

Firma STROJÍRNY PODZIMEK je výrobně-dodavatelskou firmou, poskytující komplexní služby v oboru technologie kamenoprůmyslu. Navrhuje, vyrábí a montuje dopravníky sypkých hmot, technologické linky, ocelové konstrukce, zařízení pro vodohospodářská díla.

Tunelová meziskládka

V prosinci minulého roku získala firma STROJÍRNY PODZIMEK, s.r.o. ve výběrovém řízení zakázku na „Vybudování tunelové meziskládky primárně podrceného kameniva“ v kamenolomu Slapy u Tábora, který patří společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Na realizaci se mimo jiných dodavatelů podílela firma TECHKON, která na linku dodala vibrační podavače.

Rozsah zakázky a vlastní realizace

Hlavním důvodem vybudování nové meziskládky kameniva, frakce 0 – 300 (350) mm před sekundárním uzlem drcení, bylo vytvoření zásoby materiálu, která postačí pro provoz navazující technologické linky minimálně po dobu tří následujících pracovních směn.

Rozsah zakázky spočíval ve vybudování 46 metrů dlouhého tunelu z železobetonových prefabrikátů, uloženého pod povrch současného terénu a instalaci 4 odběrných míst s vibračními podavači v tunelu. Součástí dodávky byl i skládkovací otočný pásový dopravník ukládající primárně podrcenou frakci na tunelovou meziskládku. Pro dopravu materiálu z tunelu do násypky nad sekundárním drtičem byly dodány dva pásové dopravníky šířky 1000 mm.

Firma TECHKON, s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a dodávkami vibrační techniky dodala do technologické linky vibrační podavače s označením VZP 100.020. Dva vibrační podavače frakce 0 – 300 (350) mm mají regulovaný výkon 110 – 250 t/hod a dva jsou bez regulace s výkonem cca 130 t/hod. Automatizovaný systém regulace dávkování vibračními podavači umožňuje plynulé a rovnoměrné dávkování materiálu na pasový dopravník šířky 1000 mm. Dodávané vibrační podavače vynikají vysokou spolehlivostí a výkonností.

Spokojený zákazník

Dodaná technologická část linky je v provozu od poloviny března a po seřízení nastavitelných parametrů v rámci zkušebního provozu splňuje požadované parametry zadání investora. Dodávka a montáž vlastního betonového tunelu, základových patek a opěrných zdí probíhala v těžkých zimních podmínkách, jaké nabídl leden 2013. Nutno uvést, že dodavatel odvedl výbornou práci ke spokojenosti zadavatele.

Text: Vladimíra Štěpánková
Foto: archiv firmy Strojírny Podzimek

 

Back to top