NOSRETI: dopravou s námi vytěžíte maximum

Společnost NOSRETI a.s. má již několik desítek let pevné postavení na trhu nadrozměrných přeprav. Jedná se o ryze českou firmu plnící si řádně veškeré povinnosti ke svým obchodním partnerům, zaměstnancům a institucím. SPECIALTRANSPORT jak je taky společnost známa se stal jedním z předních evropských dopravců, a to nejen díky rozsáhlému vozovému parku, ale i díky více než 60 let zkušeností, vývoje a růstu společnosti. Spolu s dalšími subjekty ve vlastnictví společného majitele tvoří silnou a dynamicky se rozvíjející skupinu NOSRETI Group, která má rozmanité portfolio činností od realit, bílé techniky a gastro vybavení až po rodinné vinařství.

Mezi hlavní přednosti NOSRETI a.s. patří vlastní trasovací oddělení schopné vyhledat nejvhodnější trasu, určit optimální způsob uložení nákladu, schopné koordinovat veškeré asistenční činnosti a připravené vyřešit veškeré legislativní kroky nutné k získání všech povolení a rozhodnutí. Činnost autorizovaného mostního inženýra je záštitou profesionálního posouzení stavu všech mostů na trase, zajištění přepočtů, posudků či zpevnění za využití moderních postupů a technologií.

Moderní přepravní technika je při realizaci transportů doprovázena vlastními doprovodnými vozy plně vybavenými komunikační a měřicí technikou a pomůckami a řízenými odborně vyškoleným týmem doprovodných techniků.

01

NOSRETI a.s. disponuje soupravami, které se vymykají běžným standardům těžké a nadrozměrné dopravy. Právě díky technice tak získáváme náskok před konkurencí a posouváme naše hranice. Společnost pořídila v posledních měsících, několik typů speciální nízkoložné techniky v hodnotě bezmála 50 mil. Kč, umožňující díky moderním technologiím naložit náklady vyšších hmotností a přepravovat je v minimálních ložných výškách. Můžeme se tak pyšnit mnoha NEJ.

NEJnižší

nakládací vlastní výška lože pouhých 200 mm u hlubinných souprav, a to až do hmotnosti 200 t, výška 780 mm u jumbo návěsů pro náklady o hmotnosti do 26 t a pouhých 990 mm u teleskopických návěsů při ložné délce až 24 m a nosnosti 27,5 t.

NEJdelší

ložná délka v hlubině až 16 500 mm, při vlastní výšce lože pouhých 200 mm pro náklady kategorie do 30 t. Délka až 11 300 mm, při vlastní výšce lože pouhých 225 mm pro náklady kategorie 90 t. Délka až 14 000 mm, při vlastní výšce lože pouhých 250 mm pro náklady kategorie 200 t. Nebo dokonce délka v řádech desítek metrů pro náklady kategorie až 300 t při užití speciálních točnic.

NEJtěžší

náklady a výrobky jsou pro nás maličkostí. Nosnost naší techniky až 330 t u v Evropě ojedinělých transformátorových věží, 300 t u tzv. bočního nosného mostu Scheuerle a až 800 t u modulárního systému Goldhofer THP.

02

NEJkomplexnější

služby v dopravě. Naše společnost samozřejmě vedle fyzické realizace transportů nabízí i neméně důležitou poradenskou a projekční činnost, která spočívá ve spolupráci se zákazníkem již v době navrhování projektů, stanovení optimálních velikostí a rozměrů přepravovaných celků, návrhů ideálních tras z hlediska ekonomických parametrů, ale i v podobě zpracování rozsáhlých objemových studií. Obrovskou výhodou při této činnosti je vlastní trasovací oddělení, které má k dispozici rozsáhlé firemní databáze a podklady z již realizovaných přeprav, pravidelně aktualizuje vlastní měření a prověřování tras vedoucích po silniční a dálniční síti celé ČR i Slovenska. Samozřejmostí je detailní znalost tzv. Páteřových tras předurčených pro transporty největších parametrů, jakož i činnosti a kroky vedoucí k trvalému zachování a udržení těchto tras. Naše společnost trvale bojuje za zachování průjezdností tras, navrhuje úpravy okružních křižovatek, iniciuje a účastní se jednání s dotčenými orgány, ministerstvy, správami silnic apod. To vše činíme ve snaze zachovat optimální podmínky pro všechny naše zákazníky.

Dovolte, abychom Vás tímto srdečně pozvali k návštěvě našeho stánku na 11. Mezinárodním veletrhu EXPO Mokrá ve dnech 14.-16.6. 2016. Rádi s Vámi probereme Vaše přepravní potřeby, představíme Vám naši techniku i nabízené služby.

Více informací naleznete na našem aktualizovaném webu www.nosreti.cz
Drtičky, třídiče, dumpery, bagry, nakladače, podbíječky, jeřáby, finišery, dozery, traktory to vše umíme dopravit po celé Evropě.

Za NOSRETI a.s.
Ing. Aleš Havlásek, ředitel

 

Back to top