SmartROC T45, jízda pokračuje...

Zatím poslední dodávka vrtací soupravy SmartROC T45, do České republiky, která proběhla u společnosti Explosive Service koncem dubna a začátkem května tohoto roku, je pro Atlas Copco dalším a v krátkém čase, zásadním krokem na lokalitě Českého krasu, v tomto případě na velkolomu Čertovy Schody. Těží se zde nejkvalitnější vápenec v České republice. Vápenka Čertovy schody je od roku 1992 součástí Skupiny Lhoist, a je největším výrobcem vápenných a vápencových výrobků v České republice.

Tato dodávka nového stroje, která po více jak 11 letech, střídá zařízení od jiného dodavatele, proběhla bez jakéhokoliv testování a dlouhého vyjednávání. Firma Explosive Service, je tradičním obchodním partnerem firmy Atlas Copco, se rozhodla zakoupit uvedený stroj na základě již ověřených zkušeností, které jsou v dostatečném rozsahu jsou dobře známy z předchozích dodávek z loňského a letošního roku do České republiky.

Kompletní výbava stroje

SmartROC T45, pro Explosive Service byl dodán v maximální možné výbavě, s kladivem COP 3060 HEX (30 kW), s výbavou nářadí TWIZZ60, kompresorem 213/s, 12 bar a jednoduchým typem ramene.

04

Do výbavy pochopitelně patří kontrola veškerých provozních dat přes internet systémem Certique, který dovoluje sledovat provoz stroje prakticky On-line. Stroj je dále vybaven kompasem GPS, centrálním mazáním a veškerým nadstandardem, který se již u těchto strojů stal zcela běžným.

Kriteria

Požadavky na vrtací soupravu pro lokalitu Čertovy Schody nebyly nijak specifické, snad pouze v náročnosti na množství přesunů soupravy. Navíc byl původní záměr objednatele, že stroj bude pracovat též na dálničních stavbách. Tyto kriteria tak původně předurčily volbu na univerzální typ SmartROC T40, který s předpokladem na lokalitě 70 tis. odvrtaných metrů, výška stěny 25 m, průměr vrtu 102 mm, ve vápenci, by si s těmito podmínkami hravě poradil a navíc by tak bylo možné stroj využít i pro, již zmíněné dálniční stavby. Nakonec bylo od požadavku pro stavební účely upuštěno a převážila tak volba pro sinější verzi SmartROC T45-10, která má dostatečnou rezervu ve výkonu a zajišťuje tak mnohem větší komfort, co se týče klidného průběhu vrtacích praci.

Efektivita

Provoz po 14 dnech ukázal správnost volby, kterou potvrdilo snížení spotřeby nafty (očekávané) o více jak 50% (pod 0,5l/m), což při odvrtání 70 tis metrů ročně, spolu s nasazením vrtacího kladiva o síle 30 kW, jehož postup, frekvence síla úderu je řízena počítačem a zajistí vysoký výkon, zcela zásadně ovlivní celkovou efektivitu.

Slibný vývoj

Situace na trhu v České a Slovenské republice pro společnost Atlas Copco se za poslední rok vyvíjí velice dobře. Potvrdila se progresivnost počítačem řízených strojů a úspěšný příchod druhé generace „Smart" na trh. To podtrhlo dominantní postavení společnosti na velmi omezeném a limitovaném trhu. Toto postavení, které stojí na tvrdé práci, kvalitních výrobcích, přináší pochopitelně mnohá úskalí a zejména nutnost schopnosti zákazníkům naslouchat a na hektický vývoj dokázat reagovat. Prodej 15 nových strojů za něco více než rok výše uvedené potvzuje. Situace na Slovensku je pro Atlas Copco obdobná. V současné době stojíme před podpisem 4 nových vrtacích souprav pro naše slovenské partnery- SmartROC T45 2ks, FlexiROC D50 a SmartROC C50, o dalších dvou se vedou intenzivní jednání.

Zabezpečení kvalitního sevisu

Vzhledem k navýšení stavu vrtacích souprav došlo od 1.4. 2016 došlo k posílení servisního zabezpečení v České republice o jednoho servisního technika s dlouholetou praxí. Je jasné, že zejména na Slovensku bude třeba posílit servis také. V případě poklesu poptávky na trhu, předpokládáme možnost rozptýlení servisních techniků, do zahraničních destinací.

První zákazník - poděkování

Společnost Explosive Service má pro Atlas Copco zvláštní význam. Byla prvním zákazníkem, který zakoupil počítačem řízený stroj v zemích bývalého východního bloku a otevřela cestu naší společnosti k úspěchům, které trvají více jak deset let. Tento první počítačem řízený stroj zcela přepsal dějiny vrtacích prací nejenom u nás ale otevřel i nové možnosti, ukázal cestu do budoucnosti, která ovlivní další generaci. Umožnil rovněž budovat 11 let servisní team a ujít tak v této velmi důležité a finančně náročné oblasti dlouhou cestu. V tomto patří zejmena ing. Pavlovi Bůžkovi, majiteli Explosive Service, velký dík. Současné zakoupení druhé generace chytrého stroje svědčí o tom, že důvěru jsme tedy nezklamali.

Na závěr bych chtěl podotknout, že skvělé vlastnosti výrobků Atlas Copco jsou ověřeny praxí, a víme co můžeme očekávat a slíbit. Jsme připraveni stroj u zákazníka kdykoliv předvést a prokázat to, co tvrdíme.

atlas-copco

Text: Miloš Kánský
Foto: Vladimíra Štěpánková

Stroje SmartROC T45, budou samozřejmě exponáty na letošním EXPO Mokrá, kde je bude možné shlédnout v provozu. Jste srdečně zváni.

Titulní fotografie: prodejce povrchových souprav společnosti Atlas Copco , Miloš Kánský a Pavel Volf, vrtmistr Explosive Service, stvrdili podáním ruky oficiální start nové soupravy SmartROC T45, v kamenolomu Čertovy Schody.

 

Back to top