Nastal čas návratů aneb všude dobře .... DSP Přerov

Rozpad centralizovaných výrobních celků, příchod nových vlastníků, změny výrobních priorit, zesílení konkurence a vstupu domněle špičkových světových firem vedly k tomu, že o stroje domácích firem prakticky přestal být zájem.

Příslibem změny byl vznik firmy DSP Přerov, založené skupinou nadšenců v roce 1998. Základním koncepčním záměrem této nové firmy bylo soustředit se na klíčové stroje jediné technologie a to na výrobu kameniva pro stavební účely. Od začátku až do současné doby zůstávají hlavním předmětem zájmu DSP Přerov kuželové drtiče, které jsou průběžně modernizovány.

Kuželové drtiče - hlavní prvek těchto rekonstrukcí

Kamenolom Masty byl první větší rekonstrukcí v České republice, realizovanou v roce 2004.
Rekonstrukce zahrnovala, kromě zásadního zjednodušení dopravních cest a náhrady většiny třídičů, hlavně instalaci dvou kuželových drtičů DSP Přerov, a to sekundárního HCC 9/220 a finálního HCC 9/65. Výkon finálního drtiče při běžně používané štěrbině 12 mm byl cca 105 t*h-1 . Průměrná hodnota tvarového indexu Sl ve finálním produktu 4/8 za 12 měsíců v roce 2013 byla 28 %.

masty

Snaha využít kapacitní rezervy sekundárního drtiče vedla v roce 2015 k výměně finálního drtiče HCC 9/65 za nově vyvinutý HCU 10/65. Nový drtič dosahuje výkonu 121 t*h-1 při štěrbině 13 mm a 135 t*h-1 při štěrbině 16 mm. Tvarový index Sl spolehlivě splňuje požadavky ČSN EN 13043 i ČSN EN 12620.

Rekonstrukce lomu Chvaletice (titulní fotografie)

Již dříve zde byla většina původních drtičů československé výroby nahrazena zahraničními výrobky. V roce 2013 provozovatel řešil možnost dodatečného drcení přebytečných frakcí na drobnější produkty. S ohledem na to, že se jednalo o jakýsi doplněk základní technologie, byl zde instalován nejmenší (a na trhu nejlevnější) kuželový drtič DSP – HCU 7/35. Na tomto drtiči byl v následujícím období proveden ve spolupráci výrobce a provozovatele experimentální vývoj vhodného drtícího prostoru a zjištění vlivu nastavitelných provozních parametrů na jeho ne zcela obvyklé užitné vlastnosti. Zkušenosti ze vzájemné spolupráce pak vedly provozovatele k tomu, že se při nahrazování již opotřebovaných zahraničních strojů rozhodl použít i další výrobky DSP – v dubnu 2016 byl uveden do provozu sekundární drtič HCU 12 S, 200 kW.

Zajímavou zkušenost přinesla rekonstrukce lomu Litická. Zdejší technologie je atypická tím, že jsou odděleně vyráběny a skladovány jako finální frakce 0/4, 4/8 a 8/16 pocházející ze směsi produktu sekundárního drtiče, kterým je HCC 12/340, a z produktu, nedávno instalovaného drtiče HCU 10/90, který nahradil původní DKT 1200. V tomto drtiči se zpracovávají frakce + 63 a případně 32/63 z produktu sekundárního drtiče (ta může být i finálním produktem).

liticka

Frakce 16/32 z produktu uvedených dvou drtičů je pak drcena v HCC 9/65 na granulované produkty 0/4, 4/8, 8/11 a 11/16 skladované odděleně. Je zajímavé, že uvedená instalace HCU 10/90 (štěrbiny 20 – 25 mm) vedla ke zlepšení tvarového indexu i u „sekundárních" frakcí z cca 28 – 29 % na bezpečně pod 25 %.

Uvedené příklady měly za cíl ukázat, že pracovníci DSP Přerov jsou schopni pochopit potřeby svých partnerů a průběžně se jim přizpůsobovat. Jinými slovy že už nastal čas, kdy orientace na spolupráci s domácím partnerem má pro obě strany své nezaměnitelné výhody.

dsp

Nejbližší příležitostí pro setkání se a prodiskutování vzájemných vztahů je blížící se EXPO Mokrá 2016, kde jste srdečně vítání k návštěvě naší expozice.

Text a foto: Kolektiv DSP Přerov

 

Back to top