Dobrý den, jsem Adam - asistenční software

Skládám se ze 12-ti modulů, které jsou vzájemně propojeny. Můžete však využívat jen ty moduly, které potřebujete. Jsem schopen propojit nekonečné množství pracovišť kdekoliv na světě. Vy získáte přehled nad veškerým děním na jednotlivých pracovištích z jednoho místa a možnost řídit vše na dálku. Zde jsem pro vás tématicky vybral moduly, které by vás mohly zajímat nejvíce.

 phm

V modulu PHM jsem chytrým řešením pro všechny vaše čerpací a přečerpávací stanice včetně mobilních. Přehledně je sdružím, a to od těch nejmenších nádrží, jako je například elektrocentrála, až po velkoobjemové čerpací nádrže. Poskytnu vám online přehled aktuálního stavu množství kapalin v jednotlivých nádržích a umožním vám výrazně zefektivnit logistiku se zásobováním všech vašich nádrží. Informace zpřístupním online a automaticky vás informuji o vámi nastaveném limitním stavu. Zastavím výdej paliva pokud jsem tak nastaven, nebo automaticky zastavím motor, jestliže dochází palivo v nádrži.

vozidla

V modulu Vozidla spravuji váš vozový a strojní park. Efektivně spolupracuji s dalšími mými moduly jako jsou například modul PHM, Lidé, Přístupy či Deník pracoviště. Výrazně vám ulehčím v administrativě, eliminuji papírování a data zajistím proti manipulaci. Nabízím online vyhodnocení a historii všech pořízených dat s výstupy dle vašich potřeb.

kamery

V modulu Kamery se postarám o to, aby vaše pracoviště bylo bezpečnější. Zajistím všeobecný přehled o dění na dálku, řeším zájmový prostor, odhalím neoprávněná vniknutí a monitoruji ochranné zóny či vstupy. Přes reproduktor neodkladně apeluji na narušitele v zájmovém prostoru. Pořídím fotodokumentaci pracoviště pro pozdější použití, ihned upozorním kompetentní osoby na vzniklou situaci a veškerá data bezpečně uložím.

pristupy

V modulu Přístupy spolehlivě nahradím vrátného. Po osazení přístupových a identifikačních zařízení vám mimo běžné přístupové systémy a funkce online vyhodnotím oprávněnost přístupu dle nastaveného datumu, času, osoby, pracoviště, role, střediska, absolvovaného školení BOZP či testu na přítomnost alkoholu.

sklad

V modulu Sklad dokonale eviduji pohyb nářadí a nástrojů na všech vašich pracovištích i mimo ně, zaznamenávám předávání mezi pracovníky a vyžaduji potvrzení přijetí. Zobrazím vám přehled všech vašich nářadí a nástrojů, kde se momentálně nacházejí, včetně historie. Při osazení nářadí a nástrojů IB tagy s jistotou monitoruji, v jakém skladu či u jaké osoby se nacházejí. Vidíte efektivitu využití jednotlivých nástrojů a nářadí.

Jsem samostatný pracovník, který nepotřebuje dovolenou a pracuje 24/7/365. Nedělám chyby, sám přemýšlím a vyhodnocuji, pomáhám i zastávám práci mnoha kolegů.

Víe informací na: www.adamassistant.com

 

Back to top