Sklopísek Střeleč: 80 let

Společnost Sklopísek Střeleč, a.s. oslavila v v roce 2019 osmdesát  let od zahájení pravidelné výroby. K tomuto významnému výročí uspořádala několik akcí pro veřejnost.

Trochu historie

Lokalita Střeleč je největším a nejkvalitnějším ložiskem sklářských písků v České republice. Nachází se 10 km severozápadně od Jičína u obce Hrdoňovice, na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje. První dochované zmínky o těžbě písku spadají již do druhé poloviny 19. století. K zahájení pravidelné výroby došlo v roce 1939, kdy s průmyslovou těžbou začal objevitel zdroje sklářského písku v této lokalitě, prof. Dr. Ing. Bohuslav Stočes, báňský vědec, geolog a vysokoškolský profesor, který zde založil „První český závod na zpracování sklářských písků".

 01

Unikátní surovina

V současné době patří Sklopísek k nejvýznamnějším producentům kvalitních křemenných písků v Evropě. Těžba zde probíhá selektivně. Po vytěžení se křemičité písky průmyslově zpracovávají, čistí a třídí dle zrnitosti a chemického složení. Výroba je zcela ekologická – úprava písků se provádí bez použití chemikálií. Díky své jedinečné chemické čistotě jsou zdejší písky unikátní surovinou především pro sklářský průmysl, uplatnění najdou ale i v celé řadě dalších odvětví – výroba skelných vláken, vodního skla, glazur a smaltů, ve slévárenství, stavebnictví, protiskluzový materiál v kolejové dopravě, v elektrotechnickém, keramickém, strojírenském průmyslu, úpravárenství vod, v oblasti sportu a volného času, např. výstavba a údržba umělých i příročních sportovních trávníků, hřiště pro plážové sporty, koňské jízdárny, bazénové filtrace a mnoho dalšího.

sklopisek-strelec

Oslavy 80. výročí

V rámci oslav proběhly dvě významné události. V pátek 7. června uspořádala společnost pro své obchodní partnery, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky slavnostní večer s bohatým programem. Druhou velkou událostí byl Den otevřených dveří v sobotu 22. června. Na prohlídku závodu přišlo více než 1 000 návštěvníků. Celodenní program zahrnoval komentované prohlídky závodu a lomu a návštěvníci tak získali podrobné informace o procesu těžby a zpracování písku. Z nově vybudované vyhlídky si mohli prohlédnout efektně zbarvené etáže lomu. Velmi zajímavá byla také výstava výrobků, díky níž se návštěvníci dozvěděli o široké škále použití písků v různých průmyslových odvětvích. Přichystán byl také bohatý doprovodný program (např. ukázky práce záchranných složek, pískoviště, skákací hrad, občerstvení a živá hudba).

K 80. výročí vyšla také kniha, která mapuje pestrou historii pískovny. Bohatá fotodokumentace ukazuje, že Sklopísek je stále se rozvíjející společností.

02

Text a foto: kolektiv společnosti

 

Back to top