Akademie řemesel Praha

Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu nabízí technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Rádi bychom Vám představili učební obor Strojník (23-65-H/01).

Akademie řemesel Praha jako první ze tří škol v České republice, nabízí tento tříletý obor právě pro zvýšenou poptávku po odbornících v odvětví stavebnictví, těžby a manipulace.

01

Cílem je vybavit žáky základními strojírenskými dovednostmi, umožňujícími komunikovat při obsluze strojů a strojních zařízení. K dosažení tohoto cíle je potřebné osvojení dovednosti číst výkresy a schémata, vyskytující se v návodech k obsluze strojů, v servisních příručkách apod., orientovat se v různých druzích strojních součástí, v jejich názvosloví, třídění a normalizaci, chápat funkci jednotlivých součástí a mechanizmů, z nichž sestávají agregáty obsluhovaných strojů a strojních zařízení.

S poznáváním funkce strojních součástí souvisí také znalost strojírenských materiálů z nichž jsou zhotoveny a vlastností, důležitých pro jejich používání, neboť z nich vyplývají dovednosti jejich rozlišování, respektování jejich vlastností při zpracování apod. Pro činnosti vykonávané v povolání je nezbytné, aby si žáci osvojili i vlastnosti materiálů a hmot pomocných a provozních (např. paliv, maziv, chladiv) a zásady správného nakládání s nimi s ohledem na ekologická, bezpečnostní a požární hlediska.

Při různorodosti strojů a strojních zařízení si nemohou žáci osvojit dovednosti obsluhy konkrétních, relativně složitých zařízení, používaných v různých oblastech. Proto výuka směřuje nejprve k osvojení obecněji uplatnitelných kompetencí (základy ručního zpracování materiálů, základní montážní práce) na které pak navazuje obsah, specializovaný na obsluhu strojů pro určitou oblast (např. energetiku, stavebnictví, těžbu surovin apod.).

Stroje na stavbách již delší dobu nejsou zastoupeny stroji typu Stalinec, Ostrowek ...ty již svou práci odvedly. Nyní je třeba pracovat s moderními stroji, které musí ovládat zkušení strojníci.
Stavební firmy a těžařské společnosti dnes již disponují moderními stroji značek CAT- Catterpilar, JCB, Liebherr a dalšími značkami zvučných jmen.

Jedna z prvních velkých firem, která začala poptávat žáky a absolventy oboru strojník a zároveň se stala dlouhodobým partnerem Akademie řemesel Praha, je firma METROSTAV. Zájem absolventů základních škol o obor strojník rok od roku stoupá a v posledních letech plní žáci v tomto oboru otevíranou kapacitu naší školy a tak se pomalu stáváme lídrem v produkci budoucích strojníků.

metrostav

METROSTAV organizuje pro žáky 1. ročníku takzvaný „draft" (zařazení žáků do předvýběru). Žáci poté během studia dostávají nejen měsíční stipendium, pracovní a ochranné pomůcky, ale i stravování a ubytování v domově mládeže. To vše zdarma. Žák se na druhé straně zaváže k řádnému plnění všech studijních povinností a k tomu, že setrvá v pracovním poměru s Metrostavem nejméně tři roky. Žáci tak mají po vyučení v oboru, jistou práci ve stabilní velké společnosti a možnost dalšího profesního růstu.

03

Dovednosti si žáci osvojují jednak teoretickou přípravou, jednak praktickým nácvikem potřebných manuálních dovedností. Nezbytnou součástí vzdělávání je pěstování a rozvíjení návyku pečlivé, odpovědné a bezpečné práce. Získané zručnosti poté využijí k různorodé práci - třeba při výrobě smykového nakladače Locust 750, renovaci veteránu Praga V3S či údržbě pásového rypadla Cat 301.6 C. Tyto stroje byly získány pro naši školu formou sponzorských darů.

02

V dalších ročnících žáci nastupují na odborný výcvik u partnerských firem, kterých jako škola máme několik nejen v Praze, ale i v okolí. Za produktivní práci žáci dostávají finanční odměnu.

Žáci velmi oceňují odborný výcvik ve společnosti Zeppelin CZ s.r.o., v Chrášťanech u Prahy, a to zejména pro širokou škálu stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů amerického výrobce Caterpillar a ve společnosti KARE, Praha, s.r.o., která je jednou z největších firem zabývajících se recyklací stavebního odpadu a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva v kamenolomech a pískovnách po celé České republice.

Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem buď v oborech strojírenského zaměření, nebo v oborech technologicky navazujících na specializaci shodnou s původní přípravou.

Akademie řemesel Praha pořádá Dny otevřených dveří v termínech:

Čtvrtek 17. 1. 2019 od 15:00
Sobota 26. 1. 2019 od 10:00

Více informací naleznete na našem webu www.zelenypruh.cz

Budeme velice rádi za Vaši návštěvu a případné dotazy.

Autor: Vítězslav Kubásek, učitel odborného výcviku - Akademie řemesel Praha

 

Back to top