The Natural Stone Show 2015 - kamenická výstava v Londýně

Pod záštitou Stone Federation Great Britain proběhla v Londýně na konci dubna kamenická výstava "The Natural Stone Show 2015". Konala se v moderním komplexu budov na místě starého londýnského doku. Je to velice příjemné a poklidné místo, jako stvořené pro vystavovatelské a sportovní události. Výstaviště je známo pod jménem "ExCeL London" (Exhibition Centre London) a lehko se k němu dostanete metrem. Jen pro zajímavost, tento areál sehrál významnou roli při Olympijských hrách v roce 2012. Využíval se jako sportoviště pro judo, zápas, taekwondo, stolní tenis a vzpírání.

Výstava se koná jednou za dva roky a trvá pouhé tři dny. Doprovázelo ji dvacet pět odborných přednášek a seminářů, týkajících se všech směrů kamenické výroby, užití nových technologií a konzervačních prostředků, ochraně památných budov, zajímavých realizovaných i zatím pouze navrhovaných stavebních projektů. Škála těchto seminářů je opravdu široká a jmenoval jsem jen pár z nich. Aby se doba tří dnů efektivně využila, střídá jedna přednáška druhou. Vstup na výstavu včetně přednášek je pro veřejnost zdarma. Musíte se ale předem registrovat online a poté je Vám e-mailem zaslán vstupní kód a můžete jít.

Rozdělení na zóny

Výstava je vždy rozdělena do zón podle výrobního zaměření firem. Můžete zde narazit na zónu pouze pro strojní zařízeni na zpracování kamene, zónu s chemickými a mechanickými prostředky na ochranu povrchu kamene, zónu se zaměřovací technikou staveb a rovin, zónu poradenských služeb, zkušeben, vydavatelů odborných časopisů, kamenických asociací škol a učilišť, zónu firem poskytující zásobování ručním nářadím a prostředků pro kamenické provozy včetně ochranných atd. Podobné dělení panuje i u kamenických firem, jsou zhruba rozděleny na firmy, které se zabývají pouze prodejem deskoviny a kamenných bloků. Vedle nich jsou firmy, které se zabývají pomníkovou architekturou, čistou kamenickou výrobou anebo montáži. Je to velmi praktické, neboť si každý rychle najde to, co ho zajímá a neztrácí čas hledáním.

Porovnání s minulými ročníky

Letošní výstavy se zúčastnilo na dvě stě vystavovatelů, jak domácích tak zahraničních. Nejsilnější zastoupení měly pochopitelně evropské státy. Vedle Anglie a Walesu to byla Francie, Německo, Švédsko a Itálie. Větší účast firem byla ze Španělska a Portugalska, přibyla firma z Ukrajiny a pouze jediná firma ze Skotska. Z mimoevropských států měla hojné zastoupení Čína a Indie a firma z Egypta.

V každém případě došlo za uplynulá léta k poklesu celkového počtu vystavovatelů. Znatelně ubyl domácích (míněno britských) firem. Zvýšil se počet firem zahraničních se zastoupením ve Velké Britanii. Kamenické firmy vystavují méně konkrétních výrobků a odkazují vás na jejich webové stránky nebo jste podarováni vypáleným CD.

Nové trendy

Například firma "Tibau" ukáže vždy něco zajímavého a zrovna tak firma "Flex" nezklamala. Představila pár úplně nových nebo vylepšených brusek. Co mě, ale zaujalo nejvíce bylo, že firmy, které zpracovávají převážně deskovinu, kladou větší pozornost na povrchovou úpravu kamene. Tohoto trendu jsem si všiml u jedné italské firmy na výstavě v roce 2013, tenkrát byla jedinou, která se prezentovala v tomto směru. V letošním roce jich přibylo dalších sedm.

Budeme se těšit, co přinese "The Natural Stone Show 2017".

Z Anglie Hynek Oberhel

 

Back to top