Atlas DMT - Aplikace ODSTŘEL

Společnost Atlas, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Aplikace odstřel slouží pro tvorbu projektů trhacích prací, zejména clonových odstřelů. Projektování trhacích prací probíhá nad digitálním modelem terénu lomu, který lze snadno připravit z tachymetricky zaměřených charakteristických bodů terénu nebo v dnešní době rozšířených laserscanových dat. Aplikace poskytuje speciální nástroje pro další upřesnění modelu terénu v případech nedostatečného zaměření (zával paty lomové stěny, zátrh horní hrany).

Vlastní projekt se tvoří v grafickém dokumentu programu Atlas. Projektant pracuje souběžně v půdorysu i v dynamicky propojených řezech. Nejprve zpravidla navrhne několik charakteristických vrtů, na jejichž základě pak vkládá jednotlivé řady vrtů. Řady mohou být přímé i libovolně zalomené. Program přitom poskytuje projektantovi všechny potřebné informace o terénu i o jednotlivých vrtech a nabízí řadu nástrojů pro rozmístění vrtů a nastavení jejich parametrů (návrh vrtu zadáním požadovaného záběru, návrh sklonu vrtů podle sklonu stěny či podle vzdálenosti od paty, návrh délky vrtů a zadáním převrtávky ad.).

Nad kterýmkoliv vrtem nebo nad libovolně zadanou trasou může projektant kdykoliv vytvořit řez, který vždy zobrazuje aktuální stav vrtů. Program automaticky zobrazuje v řezech "blízké" vrty a nebo projektant sám volí vrty, které se mají v daném řezu zobrazit.

Významnou funkcí programu je kontrola vzdáleností. Program vyhodnocuje jednak vzdálenosti vrtů od sebe, jednak vzdálenosti vrtů od terénu. Jsou-li některé vzdálenosti menší než projektantem zadané minimální hodnoty, program zobrazí protokol s informacemi o nevyhovujících vrtech a v půdorysu vyznačí kritická místa na vrtech a na terénu.

Důležitá je možnost kdykoliv provádět dodatečné změny vrtů i celých řad, přidávat je, mazat, měnit měřítka zobrazení půdorysu i řezů, rozmisťovat půdorys, řezy či jiné objekty (rozpisky, tabulky) na listech dokumentu a poté pokračovat v projekční činnosti. Díky těmto vlastnostem a možnosti volně definovat popisné texty s automatickou aktualizací vypisovaných údajů lze též snadno upravit dokument do podoby finální grafické projektové dokumentace.

01
Řez nad vývrtem

Výpis informací o vrtech do textového souboru s volitelným obsahem i formátem umožňuje přenos informací do jiných programů.

atlas

Text: kolektiv autorů Atlas spol. s r. o.
Foto: Martin Janeček, Vápenka Vitošov s. r. o.

 

Back to top