Těžba vápence v Dorsetu

V letošnim prvním vydání časopisu “Lomy a Těžba” jsme Vás krátce seznámili s těžbou pískovce v Anglii.

Mining of limestone in Dorset 

Dnes se podíváme opět do Anglie, a to na jižni pobřeži kraje Dorsetu, do oblasti zvané Purbeck. Je to oblast proslulá těžbou sedimentárniho, velmi tvrdého, dobře leštitelného, druhohorniho jurského vápence o hmotnosti 2700kg/ m3 a s velmi malou nasákovostí. Tento druh vápence je obchodně znám jako “purbecký mramor”. Dokladem původu tohoto geologického období jsou četné fosilní nálezy.

Vidět mapu z přelomu 19. a 20. století této oblasti, posetou černými tečkami, zakreslujicí činné lomy té doby, je opravdu pozoruhodné. Nebyly to lomy v tom pravém slova smyslu, ale pouze zahloubene jámy. Provozovaly je rodiny, které těžily kámen zejména pro vlastní potřebu ke stavbě domu a hospodářských budov, a to bez jakékoli těžební techniky. Neni pochyb, že se tento vápenec použival i k výrobě vápna, neboť zdejší vápenec je pokračováním geologické formace slavného “portlandskeho” vápence, vzdálené odsud pouhých 45 km vzdušnou čarou. V porovnaní s oblastí Forest of Deanu, kterou jsme navštívili minule, tato oblast prošla bouřlivým geologickým obdobím. Jistě si kladete otázku, “Jak je možné využít ložisko suroviny, silně narušené tektonikou, k čisté kamenické výrobě?”

Lowell Stone Group Ltd.

Firma “Lowell Stone Group Ltd.” která je členem “Stone federation Great Britain”. V Dorsetu provozuje dva lomy a další tři v jiných částech Anglie. Zaměstnává 30 lidí v kamenickém provozu a pouze dva zaměstnanci pracují v lomu. Těžbou a počtem zaměstnaných je největši kamenickou firmou v Západni a Jižní Anglii. Hlavní oblasti, kam dodává své výrobky jsou jihozápad Anglie a Londýn. Firma se podílela na velmi významných projektech, kam dodávala své výrobky např.na Stonehenge visit centre, Chelsea Flower Garden s účastí britské královny při jejím otevření, Silver Gild, Pall Mall Londýn a obdržela ocenění od Stone Federation Great Britain. Nemalou část svých produktů firma dodává i do soukromého sektoru. Další významné ocenění firma dostala za ekologii. Firma je zaměřena především na výrobu obkladů, leštěné, formátované dlažby (určené zejména pro kostely a katedrály), dále na výrobu náhrobků, štípaných haklíku na zdivo, štípané dlažby a dlažebnich kostek, výrobu kamene pro stavbu suchých zídek a přírodní střešní krytiny na opravu historických budov.

Vlastní těžba

Při prohlídce obou lomů mně doprovázel spolumajitel firmy Simon Hart. Nejdříve jsme navštívili větší lom. Bylo po silném dešti a očekával jsem, že se budeme v lomu brodit blátem. Opak byl však pravdou. Sestupovali jsme do lomu, (pod úhlem cca12-15 stupňů), po naprosto suchém a rovném dně lomu. Jak jsem se dozvěděl, voda se ihned ztrácí v puklinách a mezivrstvách (jak ukazuje foto) a nikterak neztěžuje těžbu. Oproti Forest of Deanu , je zde skrývka lehko odstranitelná o mocnosti maximálně 2 m (stačí pouhé odhrabání a používá se zpět k rekultivacím). Pod ní se nachází dostatečně kvalitní a využitelná surovina pro suché zídky a střešni krytinu. A pro zajimavost - vytěžená surovina se nechá přes zimu přejít mrazem a na jaře se jednotlivé vrstvy velice snadno oddělí na tenké či silnější desky. Pod touto vrstvou se již nacházejí silnější vrstvy pro blokovou těžbu. A právě díky silnému vlivu vrásněni jsou jednotlivé vrtsvy již předem nalámány na dostatečně velké bloky pro čistou kamenickou výrobu. Stačí pouze desku “načnout” tak, aby se do ní mohlo “zakousnout” výkonnější rypadlo a můžete velice snadno, rychle a levně “vyloupávat” jeden blok za druhým ze dna lomu. S touto technikou těžby jsem se sektal poprvé zde v Anglii. Pro větší efektivitu těžby si firma ještě pořídila a pro své potřeby upravila samohybnou pásovou soupravu s kotoučem o průměru 2,6 m k podélnému nařezávání suroviny na žádaný rozměr podle požadavku výroby. Jak bylo již zmíněno, celý proces v lomu zvládají pouze dva lidé. Jeden pracuje s rypadlem Hitachi Zaxis 350 LC a druhý na obřím dempru Bell B30D se speciálními pneumatikami pro provoz v těžkém terénu. Hrubé dělení osbstarává stroj JCB hydraulickým kladivem.

Druhý lom, další důkaz bouřlivé geologie, je vzdálem asi 250 m. Dno lomu se zde svažuje pod výrazně větším úhlem než lomu prvnim. Ekonomické důvody dovolují těžbu až do hloubky 10 m. Vlivem moře, které je vzdáleno vzdušnou čarou pouhých 400 m, se zde může těžba provádět minimálně devět měsiců v roce.

Ekologie a 100% využití materiálu

V úvodu článku jsem se zmínil o ocenění za ekologii. Zeptal jsem se, zda se dá vyjádřit nějaký poměr mezi vytěženou surovinou, zpracovanou surovinou a opadem. Odpověď Simona Harta mě opravdu překvapila. “Skrývka jde zpět na rekultivaci, jednou za čas přijede drtič a zpracuje veškerý odpad z výroby na drcené kamenivo pro podklad na cesty a silnice a všechen zachycený prach a režný kal z kamenické výroby si odebírají zemědělci na vápnění svých polí. Zužitkujeme prakticky vše.” Firma také využíla všech střešnich ploch svých výrobnich hal k instalaci soarních panelů. Co dodat? Ekologie na prvním místě.

 

Back to top