Císařské město HUE - historický skvost středního Vietnamu

Hue, bývalé císařské město ve středním Vietnamu, bylo vždy díky své výhodné pozici prosperujícím městem. Najdeme jej jižně pod 17. rovnoběžkou, která před časem rozdělovala Vietnam na Severní a Jižní. Své největší slávy však dosáhlo za vlády dynastie Nguyen. Král Nguyen Anh, vládnoucí pod jménem Gia Long (1762-1819), zvolil v roce 1802 Hue jako hlavní a císařské město Vietnamu a začal zde s rozsáhlou výstavbou a opevňováním.

Hue je jedním z mála vietnamských měst, které si zachovalo původní ráz i přes velké poboření z období války, vzhledem k tomu, že tudy přešla třikrát fronta. Pobořené památky se v celku podařilo opravit a zrekonstruovat do původního stavu. V současné době se dostavují některé budovy v areálu Císařského paláce (Zakázaného města), ze kterých po válce zůstal jen půdorys a fotografie. V roce 1993 bylo město s Citadelou a císařskými hrobkami prohlášeno světovou kulturní památkou pod ochranou UNESCO.

Citadela – Zakázané město

Citadela vévodí středu města na břehu Voňavé řeky (Song Huong). Se stavbou celého areálu se započalo v roce 1805 a dokončen byl až roku 1832. Dva ostrůvky na Voňavé řece (Ta Thanh Long – Zelený drak a Huu Bach Ho – Bílý tygr) stráží celý areál od řeky. Citadela je jakési „město ve městě“, také nazývané jako Zakázané město. Je obehnané hradbami vysokými 6,6 m o tloušťce 21 m, které lemují celý areál po obvodu 10 km. Dominantu představuje Vlajková věž, která se tyčí do výšky 37 metrů a v průběhu času byla dvakrát zničena a znovu postavena. Devět posvátných kanónů má symbolizovat ochranu paláce a království, nikdy neměly sloužit k boji. Představují čtyři roční období a pět základních elementů.

Uvnitř Citadely je situováno vlastní Císařské město, které původně zahrnovalo kolem 150 paláců a dalších budov. Jeho stavbu zahájil první císař dynastie Nguyen Gia Long v roce 1804 a dokončil ji císař Minh Mang v roce 1833. Za tuto dobu se tu stačilo vystřídat 13 panovníků. Palác nejvyšší harmonie (Thai Hoa), zvaný též jako Trůnní palác, pochází z roku 1805 a roku 1833 získal po přestavbě svou dnešní podobu. V Paláci nejvyšší harmonie se konaly velké královské audience, korunovace, slavila se tu výročí císařova narození apod. Dodnes tu stojí původní královský trůn.

Devět dynastických uren, stojících před pavilónem Hien Lamp jsou památníkem mandarínů za jejich věrnost dynastii. Byly odlity z bronzu v letech 1835 a 1836, vysoké jsou cca dva metry, bohatě ornamentálně zdobené a mají tak symbolizovat jednotu země a dynastie. V pavilónu, který býval až do roku 1975 královskou kaplí, jsou uloženy urny s popelem císařů a jejich rodin.

Paláce vyčleněné pouze pro soukromý život císaře patřily k tzv. Zakázanému městu. Nicméně většina z nich se nedochovala, především kvůli bombardování v roce 1968 (během operace Tet). Nejzachovalejší z těchto paláců je zřejmě Císařská čítárna (Thai Binh), kterou nechal zbudovat císař Thieu Tri (1841-1847) a jejíž střechu zdobí unikátní keramické mozaiky.

Pagoda Thien Mu

Pagoda Thien Mu dominuje na malém kopci po levém břehu Voňavé řeky asi 5 km od centra Hue. Její pojmenování se překládá jako Pagoda nebeské paní. Stavba souvisí s legendou, která říká, že na místo, kde dnes pagoda stojí, chodila každý den stará žena a prohlašovala, že právě tady jednou postaví vládce pagodu, která přinese mír a prosperitu celé zemi. Když se o pověsti dozvěděl Nguyen Hoang, dal roku 1601 pagodu na daném místě skutečně postavit. Věž pagody Phuoc Duyen byla postavená roku 1884 a má půdorys osmiúhelníku. Její výška dosahuje do 21 metrů.

Královské hrobky

Poslední císařská dynastie Nguyen měla 13 panovníků a jen sedm z nich má vlastní hrobku (jsou to tito panovníci: Gia Long, Minh Mang, Thieu Tri, Tu Duc, Duc Duc, Dong Khanh and Khai Dinh). Hrobky jsou vzdálené od 2 až 16 km jihozápadně od Citadely. Ne ve všech však jsou císařové pohřbeni.

Hrobka císaře Minh Mang (1820-1840).

Areál hrobky byl postaven během let 1840 až 1843. Je považován za nejvíce majestátní ze všech. Tvoří ji čtyřicet různě velkých staveb, které jsou umístěny uvnitř oválné hradby mající obvod 2 km. Stavby jsou harmonicky zasazeny do okolní přírody, důraz je kladen na symetrii. Bylo zapotřebí 10 tisíc vojáků a umělců, aby byl celý areál hrobky dokončen.

Hrobka císaře Tu Duc (1848 – 1883)

Hrobka je tvořena 50 stavbami harmonicky uspořádanými za 1500 metrů dlouhou osmiúhelníkovou hradbou. Pohřební komplex byl postaven v letech 1864 – 1867 a stavby jsou situovány do borovicového háje s několika romantickými jezírky. Zajímavou stavbou je pavilon Minh Khiem, který byl původně postaven jako divadlo. Ještě zajímavější je, že během stavby umělci a vojáci povstali a snažili se přimět císařova bratrance Ung Dao, aby současného vládce svrhl.

Hrobka císaře Khai Dinh (1885-1925).

Doba císařovi vlády byla kratší než výstavba jeho hrobky, která trvala 11 let (1920 – 1931). Tento pohřební komplex je nejméně orientální ze všech, protože za vlády císaře Khai Dinh absorbovalo vietnamské umění velké množství západních stylů. Samotná královská krypta a oltářní hala je netradičně umístěna v třístupňovém paláci Thien Dinh na vrcholu kopce. Návštěva tohoto města a jeho neodmyslitelného okolí je opravdovým zážitkem jak pro běžného turistu, který pospíchá, aby z Vietnamu uviděl co možná nejvíce v krátkém čase, tak pro cestovatele labužníka, který si kouzelné město a jeho okolí dokonale vychutná. Stojí opravdu za to, věnovat Hue více času a navštívit i místa, která se do běžných průvodců nevešla. Tato místa dokreslují bohatou historii, kulturu, a životní osudy města v minulosti a současnosti tohoto jedinečného skvostu středního Vietnamu.

Z Vietnamu RNDr. Otakar Dubec  

 

Back to top