Řádové sestry karmelitky v Drastech a stavební nakladač Bobcat

Řeholní sestry karmelitky historicky sídlily v budově na Hradčanském náměstí v Praze, v blízkosti Pražského Hradu. Kvůli hluku a malému prostoru se rozhodly vyměnit prominentní adresu za zchátralou nemovitost za Prahou s cílem být blíže přírodě i lidem.

Jejich pozornost upoutal Zemědělský dvůr v Drastech, který je od roku 1958 kulturní památkou s bohatou historií – první zmínky o něm jsou již z roku 1305. Přestože je ve značně zchátralém až zdevastovaném stavu, nebrání sestrám z Řádu bosých karmelitek přeměnit ho ve svůj vysněný domov, klášterní areál, který bude sloužit lidem. Proto se již od roku 2018 snaží o jeho postupnou přeměnu.

Rozsáhlá rekonstrukce

Rekonstrukce klášterního areálu je postupná. Od března 2020 se podařilo zprovoznit tzv. Panský dům, který bude později sloužit návštěvníkům, nyní je používán k přechodnému ubytování sester. Od října loňského roku sestry podepsaly smlouvu se stavební firmou a pustily se do budování nové budovy kláštera a kostela. Tři roky předtím však již začaly brigádně připravovat celý dvůr pro stavbu a zušlechťovat rozsáhlé přilehlé pozemky včetně veřejného lesoparku. Všechny tyto úpravy jsou nezbytné pro přeměnu celého areálu. V jejich úsilí sestrám pomáhá nejrůznější technika včetně nakladače Bobcat, který se sestry samy naučily ovládat.

Bobcat velký pomocník

„Když jsme koupily areál v Drastech, byl zanesen množstvím skládek a porostlý náletovými dřevinami. Protože jsme věděly, že na opravu celého dvora nebudeme mít dostatek financí, rozhodly jsme se některé práce dělat svépomocí nebo s pomocí brigádníků. Brzy jsme zjistily, že právě k těmto těžkým počátečním pracím potřebujeme stroje a techniku, a tak se některé z nás naučily jezdit traktorem, používat motorovou pilu nebo křovinořez a obsluhovat nakladač Bobcat. Ze začátku nám velmi pomohl, když jsme potřebovaly převést jakýkoli těžký materiál. Později jsme ho využívaly při převozu palet s cihlami, zeminy, kamenů, při terénních úpravách na louce i úpravě štěrkových cest v lesoparku,“ popisuje stavební práce sestra Milada.

Karmelitky jsou zručné

„Ze začátku, když jsme potřebovaly, objednaly jsme si firmu s technikou nebo místní živnostníky. Brzy jsme ale zjistily, že bychom některé stroje zvládly obsluhovat samy, a tak jsme se osmělily a stroje si zakoupily nebo půjčily. Bobcat jsme měly v dlouhodobé zápůjčce a sestra Terezka, občas i sestra Sára se s ním naučily zacházet. Zkušenosti jsme s tím neměly, žádná z nás ve světě před klášterem neměla takovou profesi, kde by to potřebovala. Některé sestry si při stěhování obnovily řidičák, protože jsme často potřebovaly jezdit mezi Prahou a Drasty. Od toho už pak byl jen krůček k obsluze dalších strojů,“ popisuje elán řeholnic sestra Milada.

Bobcat v oblíbě u sestry Terezky

„Vyhovuje mně zvláště jednoduché, intuitivní ovládání Bobcatu a to, že se dá využít k mnoha různorodým pracím, které je zde potřeba udělat. Nakladač je výborný k převozu jakéhokoli těžkého materiálu a „šikovný“ k různorodým terénním úpravám a zarovnání terénu. Nakladač nám ušetřil mnoho energie, času a sil,“ uzavírá sestra Terezka, která nakladač většinou obsluhuje.

Od ruiny ke kulturnímu a duchovnímu centru

Komunita bosých karmelitek stojí v Drastech před nelehkým úkolem. Řada věcí se již povedla, velká část práce ale sestry ještě čeká. Klíčové je pokročit dále se stavbou areálu, aby mohl co nejlépe sloužit návštěvníkům. „Věříme, že ze zchátralého hospodářského dvora severně od Prahy se stane dobře dostupné duchovní a kulturní centrum, kde se bude moci každý, kdo bude potřebovat, obnovit lidsky i duchovně a odkud bude odjíždět s novou silou do každodenního života,“ uzavírá sestra Milada.

Sestry je možné podpořit přímo na jejich webových stránkách https://karmeldrasty.eu/obchod/

Další informace o společnosti Doosan Bobcat a jejích produktech naleznete na www.bobcat.com nebo na www.bobcat.cz – webu distributora pro ČR, společnosti Bobcat CZ, a.s.

Text: Pavel Svoboda a redakce LT
Foto: archiv sestry Milady

Další články z této kategorie

« Snižování hlučnosti Dálkové Pásové Dopravy

 

Back to top