Vrtací a trhací práce u nás – minulost, současnost a vývoj s řadou otázek

Tento článek má za úkol čtenáře rámcově seznámit se současným stavem vrtacích prací v České republice, porozumět postupnému vývoji k současnosti a pokusit se o odhad budoucnosti.

Bouřlivá 90. léta

Polistopadové změny, v tak úzce specializovaném oboru jako jsou vrtací práce pro kamenoprůmysl a stavebnictví, probíhaly jak v rovině obchodní strategie jednotlivých firem, tak v rovině velkého technologického pokroku v oboru vrtání. Některé společnosti nadále rozvíjely svoje vrtací střediska, které měly i desítky let dlouhou tradici, a kde profese vrtmistra či střelmistra se dědila z otce na syna, což mělo své nesporné výhody. Někteří noví majitelé kamenolomů přistoupili k provádění vrtacích prací vlastními silami, zakoupili soupravy a šli cestou soběstačnosti včetně trhacích prací.

Přehlednost trhu

Průvodním a nakonec konečným výsledkem tohoto období je unifikace velké části trhu, která se dotkla celé problematiky dobývání surovin i vrtacích a trhacích prací ve stavebnictví. V důsledku těchto procesů, provázených vstupem velkých zahraničních stavebních a těžařských společností a rovněž dodavatelů dobývacích technologií, je dnes trh více přehledný.

Iniciativa výrobců trhavin

Ještě v nedávné minulosti vrtací a trhací práce nabízela celá řada společností. Tento stav je dnes však již minulostí. V uplynulém období 15 let začali přebírat iniciativu výrobci trhavin, kteří dodávky výbušnin zahrnuli do jednoho balíku služeb včetně projektování střílení a vrtání. Díky akvizicím se počet dodavatelů vrtných souprav snížil na pouhé dva.

Komplexní dodávky

Pokud pomineme malý počet těch kamenolomů v držení jednotlivců, kteří si mohou dovolit udržovat vlastní vrtací a trhací kapacity, počet opravdu významných hráčů, kteří jsou schopni zajistit vrtání v potřebném rozsahu a pokrýt potřeby velkých těžařských společností, se snížil na číslo pět. V blízké budoucnosti se toto číslo patrně ještě sníží. Zde je třeba připomenout, že v mnoha případech se velcí výrobci kameniva rozhodli svoje vrtací kapacity s dlouhou tradicí uzavřít a přejít na systém komplexní dodávky vrtacích a trhacích prací včetně dodávky trhavin.

01

Dnes – dva dodavatelé

Jak již bylo zmíněno, ještě v nedávné době existovalo na českém trhu pět významných dodavatelů vrtacích souprav, kteří tvořili po dlouhou dobu základní portfolio vzájemně si konkurujících subjektů. Z tohoto období si mnozí ještě pamatují výběrová řízení, kdy se vrtací soupravy testovaly, měřila se spotřeba, rychlost vrtání atd. Dnes, v důsledku unifikace, zůstali na trhu dva dodavatelé, kteří jsou schopni nabízet vyspělou technologii, která je v současnosti ve světě dostupná.

Nástup počítačů

Technologický vývoj v oblasti vrtacích souprav prošel v posledních 20 letech obrovským pokrokem. Nástup počítačů tento obor zasáhl velkou intenzitou a ukázal možnosti, které tento směr nabízí. Prokázaly se nesporné výhody „počítačů". Tolik sledovaná spotřeba na vrtaný metr spadla v průměru o 50% a ocitla se na úrovni 0,5 – 0,3 litru, dále se prodloužila životnost nářadí a kdo o to stál, tak mohl sbírat provozní data, sledovat proces vrtání on line, atd. Tyto nesporné výhody byly odbornou veřejností bezpochyby uvítány.

Změna priorit

Především jsme si uvědomili, že použití moderních technologií v oblasti vrtání nekopíruje trendy tak, jak jsme zvyklí např. u spotřební elektroniky, kdy se objeví na trhu novinka a cena postupně spadne. To se nestalo. Ceny náhradních dílů se vyšplhaly do závratných výšin. Dnes se vyšplhala např. cena repase vrtacího kladiva u těžších řad na částku přes 30 tisíc EUR, po prvních 1200 provozních kladivohodinách. Ještě před 10 až 15 lety se podobné repase přibližně stejné typové řady prováděly rovněž za 30 tisíc, ale korun. Současnost tak můžeme směle označit jako skutečnou past. Tyto reálie zcela změnily priority a z dříve tolik sledované spotřeby paliva na metr vrtu se stal nezajímavý parametr.

02

Náklady se zvyšují

Pokud si tedy navodíme modelovou situaci, kdy podnikáte v oboru vrtacích a trhacích prací, máte zakázky, daří se Vám dobře a koncem roku Vám přijde balíček kde máte ovládací joystick, dekodér, píst kladiva, unašeč adapteru a vodítka, tak se rázem ze spokojeného podnikatele s dobrými výsledky a perspektivou můžete stát dlužníkem, kterému na dveře ťuká exekutor. Modelová situace nám ukazuje, že i tyto důvody „pročistily" počet firem, pro které „vrtat" bylo kdysi zajímavým a zisk přinášejícím oborem.

Schopných vrtařů ubývá

Je třeba zmínit jeden důležitý fakt, že bez skutečných odborníků, bez pracovníků loajálních k zaměstnavateli, ztrácejí i ty nejmodernější technologie svoje přednosti a výhody. Současný stav na trhu práce potvrzuje, jak velkým omylem bylo ještě před pár lety se domnívat, že na práci v oboru vrtař a dalších přidružených profesích se stojí fronty. Lidé, kteří by uměli, věděli, znali a byli hlavně ochotni pracovat v náročném prostředí je málo, bude jich nadále ubývat a nevypadá, že by se situace měla v dohledné době zlepšit.

03

Trh reaguje

Přes nepříliš optimistická slova výše vidíme, že trh má přeci jen samočistící charakter, dokáže reagovat a situaci se přizpůsobit. V tomto ohledu se na trhu vrtacích prací začínají objevovat malé „nízkorozpočtové" firmy, kde lidé jsou ochotni pracovat, získávají vynikající znalosti, odvádějí kvalitní práci a jsou schopni pokrýt servis vlastními silami. Tyto malé společnosti využívají technologický pokrok k udržení nízkých nákladů, nebojí se experimentovat, nebojí se používat alternativní náhradní díly, mají technické znalosti a snaží se o tvorbu maximálního zisku.

04

Svět se stále mění

Nikdo nemůže s určitostí tvrdit kudy se dát a predikovat vývoj, ale věci jsou stále v pohybu, svět se neustále mění. Chtěl bych Vás ubezpečit, že tandem Rocktech/Sandvik chce být na budoucnost dobře připraven a vytvářet optimální podmínky pro své zákazníky.

sandvik

rocktech

www.rocktech.cz
Text: Miloš Kánský, zástupce společností Rocktech/Sandvik ČR
Foto: Vladimíra Štěpánková

Další články z této kategorie

« Editorial 3 / 2021
Hledají se servisní technici! »

 

Back to top