Epiroc SmartROC D50 – Krátké ohlédnutí za rokem provozu jedné vrtací soupravy

S ohledem na vývoj trhu na poli vrtacích a trhacích prací v České a Slovenské republice můžeme konstatovat, že převládající trend volby zákazníka, zakoupit pro svoje záměry vrtací soupravu vybavenou vrtacím vrchovým kladivem, nadále přetrvává.

Ještě v nedávné minulosti tomu tak nebylo a vrtací soupravy vybavené ponorným kladivem tvořily podstatnou část celkového počtu vrtacích souprav u nás. Dokonce můžeme připustit, že tyto vrtací soupravy měly zcela dominantní postavení v oblasti povrchového dobývání, a to zejména v kamenoprůmyslu.

Vývoj a nové trendy

S postupem rozvoje moderních technologií, do kterého můžeme zařadit i těžební průmysl, vidíme v posledních dvaceti letech postupnou ztrátu dominantního postavení ponorných kladiv a jejich nahrazení moderními soupravami s vrchovým kladivem. Rozdíl dvaceti let je obrovský a zcela převrátil možnosti způsobu vrtání dříve a dnes.

Ponorné kladivo – významný hráč

Přestože vrtací soupravy s vrchovým kladivem převzaly v mnoha ohledech, díky technologickému pokroku, velkou část svojí úlohy. Tam, kde jejich nasazení v minulosti by bylo dříve nemyslitelné, zůstává vrtací souprava s ponorným kladivem stále významným hráčem v portfoliu dodavatelů vrtacích a trhacích prací.

01

Souprava s ponorným kladivem má tak svou stálou nezastupitelnou úlohu zejména tam, kde díky geologickým podmínkám a rovněž stále se zpřísňujícím podmínkám omezení hlučnosti, není možné vrtací soupravu s vrchovým kladivem nasadit.

Dnešní stále se vyvíjející situace na trhu, tak přinutila uživatele vrtacích technologií, kteří musejí na požadavky odběratelů reagovat, aby do svých flotil vrtacích souprav zařadili alespoň jednu nebo i více kusů vrtacích souprav vybavených ponorným kladivem.

Dodáno společnosti CB Destrukce

Jedním z významných hráčů na trhu, kteří se rozhodli pro zakoupení vrtací soupravy s ponorným kladivem, je společnost CB Destrukce s.r.o. Ta zakoupila stroj SmartROC D50 a pokryla tím část své vrtací kapacity.

07

Přestože by se mohlo zdát, že technologická jednoduchost vrtání ponorným kladivem je otázkou pouze velikostí kompresoru neboli objemu dodávaného vzduchu, pracovního tlaku a samotného spotřebiče tzn.vrtacího ponorného kladiva, není tomu tak. Dodávka inteligentní vrtací soupravy SmartROC D50 pro společnost CB Destrukce s.r.o. po téměř ročním provozu jasně prokázala rozdíl mezi klasickou „hydraulickou"a inteligentní „počítačem řízenou" soupravou i v oblasti ponorného kladiva.

06

Přednosti vrtací soupravy

Vrtací souprava SmartROC D50 pro ponorné kladivo je vybavená počítačovým softwarem pro řízení vrtacího procesu. Ten umožňuje kopírování daného geologického profilu a optimální reakci stroje. Zejména zatížení kompresoru, projevuje svoje vynikající vlastnosti v mnoha ohledech. Nejpřínosnějším faktorem je především nižší spotřeba nafty, rychlost podávání vrtacích trubek, přesnost vrtání a optimální využití stroje, případně záznam důležitých dat. Musíme i zmínit, že vrtací souprava je vybavena kompletním vrtacím nářadím z divize Secoroc.

02

Vrtací trubky jsou vyrobeny s prodlouženou koncovkou závitu pro snadnější podávání trubek. Tělo trubky je vybaveno drážkou pro minimální opotřebení průměru trubky. Svoji práci při vrtaní mají i ponorná kladiva QLX 35 korunky, které mají také svoji zásluhu na optimální spotřebě paliva a rychlosti vrtání.

04

"Vrtací počítač " si vydobyl pozici

Příchodem prvního „Smart" stroje pro ponorné kladivo se ukázalo, že v České republice se počítačem řízené vrtací soupravy staly běžnou záležitostí.

03

Zákazník si je předností dobře vědom a tyto stroje již přímo vyžaduje bez ohledu na to, že může volit i jiné, např. i cenově výhodnější alternativy. „Vrtací počítač" si tedy vydobyl u nás svoji neotřesitelnou pozici, což svědčí o vysoce profesionálním prostředí. Počet těchto soupravu bude tedy i nadále růst, pokud poptávka bude stále taková jaká je.

epiroc

Miloš Kánský
Prodejce lomových a průzkumných vrtacích souprav
Petr Kohout
Produktový specialista vrtacího nářadí

Foto: archiv společnosti EPIROC

 

Back to top