EXPLOSIVE Service a.s. – trhací práce na klíč – spolehlivě a kvalitně

Společnost EXPLOSIVE Service a.s. je součástí firem sdružených ve skupině Explosive, jejichž hlavním předmětem činnosti jsou práce za použití výbušnin a k nim plný servis doprovodných prací. Hlavní činností firmy je provádění trhacích a vrtacích prací, sanace a speciální stavební činnost, vlastní výroba trhavin, prodej trhavin, zahraniční obchodní činnost a spolupráce při delaboracích v České republice i v zahraničí.

Nabídka trhacích prací

Společnost Explosive provádí kompletní trhací práce včetně vypracování technického projektu odstřelu a vyřízení povolení trhacích prací do stádia nabytí právní moci. V oboru povrchového stavitelství se specializuje na trhací práce při stavbách komunikací především silnic a dálnic, kde může plně uplatnit zkušenosti z předchozích zakázek a vlastní vrtací techniku.

V oblasti destrukční činnosti provádí odstřely továrních objektů, betonových, železobetonových a ocelových staveb a konstrukcí, továrních komínů a speciální odstřely v továrních halách (destrukce pecí, základů strojů, destrukce ocelových prvků a konstrukcí).

Rychlost a přesnost

V rámci zajištění kompletních trhacích prací provádí firma vrtací práce a disponuje výkonnými vrtacími soupravami. Hydraulické pásové vrtací soupravy s horním kladivem Atlas Copco ROC D9C a Atlas Copco F9C řízené počítačem, vrtací souprava s ponorným kladivem Atlas Copco ROC L6, hydraulická pásová vrtací souprava s horním kladivem Tamrock Pantera 900 a vrtací souprava s ponorným kladivem Hausherr HBW 6O jsou zárukou kvalitního a přesného vrtání.
Dále provádí vrtací práce prováděné ručními pneumatickými vrtacími kladivy, jádrové vrtání i možnost použití „Darda klínu".

Současné realizace

Jednou ze zajímavých realizací v loňském roce byl odstřel - Skalní výlom pro stavbu „Silnice R6 Lubenec – Bošov", objekt SO 101, silnice R6 25,5/100, km 82,450 – 83,700, v objektu SO 111 MÚK Bošov. Hlavním investorem projektu byla společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, stavbu zajišťovala Správa Karlovy Vary a zemní a stavební práce prováděla společnost EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Čechy západ, závod Karlovy Vary.

 01

Trhací práce zajistila a kvalitně provedla společnost EXPLOSIVE Service, a.s. Práce probíhaly v období 9-12/2014 a celkem bylo navrtáno 22 000 m vrtů o průměru 89 mm a odstřeleno cca 225 tis. t horniny.

Na přípravných pracích odstřelu pracovaly dvě vrtací soupravy ATLAS COPCO a dočištění prováděly dvě kladiva KOMATSU.

Přestože se blížil konec roku, tak harmonogram prací společnost Expolsive splnila.
Společnost EXPLOSIVE Service a.s. nabízí zákazníkům spolehlivé a kvalitní služby a maximální vstřícnost k jejich požadavkům - zkrátka trhací práce na klíč.

explosion-service

Text: Vladimíra Štěpánková
Foto: Vladimír Jandík

EXPLOSIVE Service a.s.
V Dolích 68
150 09 Praha 5 Velká Chuchle
www.explosive-service.cz

 

Back to top