Těžba pískovce firmy Forest of Dean Stone Ltd. Velká Británie

Tentokrát Vás zavedeme na jihozápad Velké Británie, do těsné blízkosti jižního konce hranice mezi Anglií s Walesem. Do malebné, mirné kopcovité krajiny zvané “Forest of Dean”, oblasti s mimořádnou historií těžby kamene, železné rudy a černého uhlí.

Trochu historie

Jedná se hlavně o těžbu vápence (pro drcené kamenivo) a těžbu pískovce (pro ušlechtilou kamenickou výrobu a zdivo). Těžba pískovce je podle dostupných pramenů doložena už od doby kamenné, přes dobu bronzovou a železnou. Prošla si obdobím vlády Římanů a vydržela po současnost. Že se jedná o oblast s mimořádnou tradicí těžby potvrzuje i skutečnost, že ještě před 100 lety zde bylo v provozu na 351 piskovcovýchch lomů. V dnešní době jsou v provozu pouze čtyři z nich.

Forest of Dean Stone Ltd.

Největší z nich provozuje kamenická firma “Forest of Dean Stone Ltd.” S více než 150ti letou tradicí. Firma se zabývá se od samého prvopočáktu svého vzniku jak těžbou kamene, tak i jeho následným zpracováním. V současné době má 38 zaměstnanců (26 v provozu a 12 v lomu).

Pískovcový lom se nachází na vrcholku kopce zvaný Barn Hill a je v provozu necelých sto let. Vlastníkem výše uvedeného lomu byla až do nedávna královská rodina a nájemné za užívání lomu se platilo přímo kralovskému výběrčímu.

V lomu se těží prvohorní (obdobi carbonu), sladkovodní, velice kvalitní, hutný jemnozrnný pískovec se střední tvrdostí o měrné hmotnosti 2416 kg/m3 a s nasákavostí 2,6%. Je známý a žádaný po celé Velké Britanii a o jeho prvohorním původu nemůže být žádných pochyb. Nacházejí se zde krásné fosilní otisky plavuní a přesliček, doprovázené otisky vodní fauny tohoto geologického období.

Odstíny pískovce

První a nejkvalitnější z nich má krásné modré zbarvení (obchodně “blue”), které je způsobeno přítomností minerálu “Dystenu”. Nachází se převážně v samém středu lomové stěny pod mohutnou, více než 10-ti metrovou skrývkou. Druhý pískovec má šedozelený odstín (obchodně “grey green”). Zbarvení je způsobeno přítomností “Glaukonitu” Třetím odstínem je kombinace výše popsaných zbarvení (obchodně “mixed colour”). Vlivem pronikání železitých roztoků do sedimentu, se může u všech třech typů ještě objevit velmi slabé hnědé až výrazně rezavé zbarvení v podobě malých skvrn, pruhů (žíly) až po zabarvení velkých ploch.

Efektivita ložiska

Lomová stěna je přes 300 m dlouhá a její délka je dobrým předpokladem pro efektivní těbu. I uložení suroviny také nemalým podílem přispívá k efektivitě těžby. Její mocnost umožňuje těžbu na 3-4 etážích a samotná těžená surovina má výbornou blokovitost. Nejčastějši velikost se pohybuje od 1,5m3 – 2,5m3. Ale bloky s vyšší kubaturou zde nejsou žádnou vzácností. Za posledních 15 let byl zde vytěžen největší blok, který měl přes 10m3 a nejdelší blok měl kolem 6m. Celé ložisko není nijak zvlášť narušeno tektonikou, vertikální tektonické trhliny směřující kolmo dolů a jsou od sebe vzdáleny 20 – 30 metrů. Umístění lomu na kopci zatím vylučuje jakékoliv problémy se spodní vodou a je nutno se vypořádat pouze s problémy povrchové vody v deštivém ročním období. A k těmto výhodám lomu jsou ještě velkým plusem i zdejší mírné zimy, které dovolují provádět těžební práce prakticky po celý rok. Roční produkce lomu se pohybuje od 4000 - 5000m3 vytěžené suroviny.

Technologie těžby

Těžba se provádí navrtáváním za pomoci italské vrtné soupravy “MARINI” upevněné na hydraulickém rameni pásového rypadla BOBCAT E-80. Následné oddělení bloku od stěny se uskuteční za pomocí hydraulických klínů s využitím přirozených vodorovných odlučných ploch v hornině.

Pokud je vytěžený blok příliš veliký, jak pro transport či pro zpracování, upraví se dále na požadovanou optimálni velikost. Ke stažení bloku ze stěny se využívají rypadla “DOOSAN – DX 520 LC” nebo “DOOSAN – DX 340 LC”. Obě tato rypadla se také využívají k terénnim úpravám nebo k rekultivacím. O další transport bloku k uskladnění nebo nakládce se postará “DOOSAN DL 420” o nosnosti 24 tun.

Uložení materiálu

Díky opravdu rozsáhlému dobývacímu prostoru a již provedeným rekultivacím z minulosti, nemá firma žádný problém s uložením vytěžené suroviny. Může si dokonce dovolit dvě depa. Do hlavního depa směřují bloky právě vytěžené, do depa druhého (manipulačniho) směřují bloky, které jsou požadovány výrobním provozem pro každý jednotlivý den. Vedle deponací suroviny je lom take využíván k uskladnění rozsáhlého strojového parku a částečně jako příležitostná výrobní plocha.


Zobrazit místo Místa z článků na větší mapě

Naše kamenická veřejnost o anglickém kamenoprůmyslu moc neví. Doufám, že tento příspěk Vám jej trochu přiblíží.

Text a foto: Hynek Oberhel

 

Back to top