Společnost ASCENDUM Group koupila Volvo CE ve střední Evropě

VOLVO CE / ASCENDUM Group  (tisková zpráva)

3. krok k internacionalizaci během 18 měsíců

  • Tato obchodní transakce za 55 milionů EUR zahrnuje Rakousko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu a Moldávii.
  • Nové trhy by měly v roce 2018 představovat pro skupinu hodnotu 200 mil. EUR. • Celkový obrat skupiny dosáhne dle odhadu do roku 2018 jednu miliardu EUR.
  • Silná finanční základna.
  • Celosvětové působení: 14 zemí, 1.350 zaměstnanců a 35.000 strojů v provozu.

Ascendum Group, jeden z největších distributorů Volvo Construction Equipment (CE) působící po celém světě, právě uzavřel smlouvu se švédskou značkou, a získal tak distribuční práva ke značce Volvo CE na devíti nových evropských trzích. Jedná se o: Rakousko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu a Moldávii. Plánovaný záměr představuje investici ve výši 55 milionů EUR a umožní upevnit postavení skupiny v kontinentální Evropě, kde již společnost Ascendum Group působí na trzích na Iberském poloostrově a v Turecku.

Tento nový obchodní počin představuje pro Ascendum Group již třetí krok během uplynulých 18 měsíců směrem k internacionalizaci. V červnu 2012 oznámila portugalská skupina vstup na mexický trh a zároveň akvizici podniku ve státě Severní Dakota ve Spojených státech v červnu loňského roku.

Pro Tomáše Kutu, prezidenta společnosti Volvo CE pro Evropu, Střední východ a Afriku, je Ascendum Group „tím pravým strategickým partnerem, který podpoří naše růstové ambice na těchto důležitých trzích". A dodává: „Více než 50 let je Ascendum dealerem značky Volvo a jedním z největších distributorů Volvo CE. K tomuto dědictví se připojila konkrétně zaměřená a ucelená vize budoucnosti, podpořená velmi solidním a zdravým finančním základem. Tento scénář předznamenává velkou budoucnost pro rozvoj našeho podnikání ve střední Evropě.“

Při rozšiřování své činnosti zachovává Ascendum Group organizační struktury, které jsou velmi podobné strukturám fungujícím ve Volvo CE. Holdingová společnost sídlí v Rakousku - Ascendum Central Europe a zahrnuje šest společností sídlících v šesti z devíti zemí, zatímco Slovinsko, Bosna a Hercegovina a Moldavsko jsou země, které mají být předány prodejcům.

Pro Ricarda Mieiru, předsedu výkonného výboru skupiny, je tato akvizice „ velmi důležitá pro růst skupiny Ascendum, neboť umožňuje vytvoření strategického koridoru mezi dvěma klíčovými trhy: Rakouskem a Tureckem. Tyto nové trhy, spolu s působením na Iberském poloostrově a na americkém kontinentu, představují velký krok směrem k dosažení dlouhodobých cílů, které si Ascendum Group stanovila.“ A dodává: „A navíc byl tento globalizační posun realizován po boku Volvo CE, dávného partnera společnosti Ascendum Group, s nímž je spolupráce velmi plodná.“

Jelikož si uvědomuje kvality místních týmů, nemá prezident skupiny Ascendum žádné pochybnosti: „Současné pracovní procesy jsou dobře strukturované a dimenzované. Týmy budou i nadále fungovat stejně jako předtím, protože jsou těmi, kdo znají trhy a jejich klíčové aktéry“.

35.000 strojů ve 14 zemích

V současné době má skupina, která se rovněž specializuje na recyklační segmenty a zařízení pro letiště, námořní přístavy a železnice, 1.350 zaměstnanců ve 14 zemích, 35.000 strojů rozptýlených po celém světě, v roce 2012 dosáhla skupina obchodního objemu 500 mil. EUR a EBITDA (zisku před započtením úroků, daní a odpisů) ve výši 50 mil. EUR.

S ohledem na svou silnou finanční základnu skupina odhaduje, že do roku 2018 dosáhne obratu ve výši jedné miliardy EUR. Je to cíl, který bude založen na rozvoji podnikání v nových zeměpisných oblastech a v oblastech s nejvyšším potenciálem růstu.

Globalizace Ascendum Group začala v roce 1999 příchodem do Španělska, v roce 2004 následovaly Spojené státy (ve státech Severní Karolína, Georgia, Jižní Karolína a Tennessee); v roce 2010 vstoupila společnost na turecký trh a o dva roky později zahájila činnost v Mexiku a Severní Dakotě ve Spojených státech. Prostřednictvím programu „Follow the Customer“ („Následuj zákazníka“) je koncern zastoupen také v jiných částech světa. Jedná se o technickou asistenční službu, kterou poskytuje Ascendum Group svým portugalským zákazníkům v zahraničí, kde tito působí.

Portugalská společnost s rodinnými vazbami a s 54letou historií

Společnost byla založena před 54 lety a byla známa pod názvem Auto-Sueco Coimbra (ASC) jako prodejce vozů Volvo a nákladních automobilů v šesti okresech ve středním Portugalsku. Byla založena jako společnost s ručením omezeným, jejímiž společníky byly společnosti Ernesto Vieira & Filhos Lda. Company a Auto-Sueco, z nichž každá vlastnila 50 % společnosti.

V roce 1970 obdržela ASC nabídku od společnosti Volvo týkající se dovozu a distribuce Volvo Construction Equipment (VCE) v Portugalsku. Díky této výzvě rozšířila společnost ASC své portfolio produktů o stavební stroje, transformátory a zařízení pro těžební, důlní a lesní průmysl, které se v průběhu let staly hlavním předmětem podnikání společnosti. Později, akvizicí společností jako TractorRastos, Air Rail ve Španělsku a založením Air Rail v Portugalsku, se staly recyklace a zařízení pro letiště, přístavy a železnice dalšími speciálními cílovými segmenty Ascendum Group.

ascendum-grupo

www.ascendumgroup.com
www.ascendum.cz

 

 

Back to top