RECYKLYNG 2016

ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR,
řádný člen mezinárodního svazu recyklace EQAR - European Quality Association for Recycling e.V. , Berlin
pořádá ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým v Brně
21. ročník mezinárodní konference

R E C Y C L I N G 2016

MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY RECYKLACE STAVEBNÍCH
ODPADŮ JAKO DRUHOTNÝCH SUROVIN


Termín

7. až 8. dubna 2016

Místo konání

Hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 BRNO

Garant akce

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM
VUT FSI, Technická 2, Brno
tel.:541 142 427, 605 720 234, tel + fax: 541 142 425
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konference je určená pro

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní
 • prostředí a stavební řízení,
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů

Organizační výbor

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM, VUT FSI, Brno
Doc. Ing. Bohumil Novotný, CSc.
Ing. Ondřej Vrbík,
Ing. Dana Kubátová

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

 • Plán odpadového hospodářství ČR na roky 2015 až 2024 a jeho vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů.
 • Legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
 • Proces recyklace stavebních a demoličních zemí ve vybraných zemích EU
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
 • Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.
 • Recyklace zateplení budov.
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů:
  • separace, drcení, třídění
  • vývoj, výroba a nasazení
 • Možnosti průmyslu těžby a zpracování kamene v recyklaci stavebních materiálů.
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

 

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Autor působí jako pedagog na Strojní fakultě VUT v Brně.
Je prezidentem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice.

 

Back to top