PSP Vertriebs a její kamenitá cesta evropskými trhy

O společností PSP Vertriebs GmbH jsme si naposledy povídali na podzim v roce 2021 s ředitelem společnosti, Vladimírem Wieserem. V tomto vydání se ke společnosti vracíme a povídáme si o zrealizovaných akcích, účastech na výstavách a nových strojích.

Jakým směrem se pohybovaly dodávky strojů a celků v uplynulých dvou letech?

Společnosti se opět dařilo na parketě čelisťových a kuželových drtičů. Zejména se nám ale podařilo dodat 7 provozních celků pro drcení betonů v oblasti certifikovaných recyklingových drtí a dále kompletní suché a mokré technologie do SRN, Irska a Itálie, kde tyto projekty zpracováváme s partnery BMD – Německo, IRT – Irsko a RHT – Itálie. Rovněž jsme v provozu odzkoušeli dva nové stroje a stačili je i vystavit na několika výstavách.

linka-pran-a-drceni-Forfar-Skotsko

linka-prani-drceni-písku-Tullamore-Irsko

Kterých výstav jste se v poslední době účastnili?

Samozřejmě jsme se zúčastnili v Mnichově loňské výstavy Bauma 2022, kde se vždy prezentujeme jako celá skupina PSP Engineering a.s.- PSP Vertriebs GmbH. Scházíme se tam s našimi skalními i novými zákazníky z celého světa v oblasti drcení i mletí. Tato výstava je pro nás však pouze otázkou prestiže.

Z pohledu prodejních aktivit byla pro nás velice významná výstava CQMS 2023, která se konala letos v dubnu ve Štěrkovně Molloy´s v Tullamore v Irsku. Zde se nám podařilo vystavit 6 strojů, které čekaly na zprovoznění v linkách v Irsku a dva další stroje se prodaly přímo z výstavy.

Další letošní výstavy, které jsme se účastnili, společně s firmou RESTA s.r.o., byla výstava Recycling Aktiv v Karlsruhe v Německu, organizovanou naším partnerem, firmou BMD /Heidelberg. Tam jsme předváděli kompletní mobilní linku v provozu.

Nechyběli jsme ani na výstavě Expo Lesní Lom 2023 v Brně, kde jsme vystavovali nový kuželový drtič KDC31 a nový hydraulický DCJ 700 x 500 a další stroje.

expozice-PSP-Resta-na-vystavy-Lesni-Lom-2023

Na další letošní výstavě Samoter v italské Veroně nás zastupoval náš partner, firma RHT. Pouze výstavy Steinexpo 2023 v čedičovém lomu Homber/Nieder-Ofleiden v Německu, jsme se z časových a úsporných důvodů rozhodli nezúčastnit.

Můžete blíže specifikovat vaše nové vystavované produkty?

Co se týká práce našich konstruktérů z PSP Engineering a.s. a inovací, snažili jsme se pracovat s potřebami a podněty ze sektoru trhu na kterém se pohybujeme. Byl vyvinut a vyroben nový kuželový drtič KDC31 o průměru drtícího kužele 480 mm. Dle našich dlouhodobých pozorování malý, kompaktní hydraulický drtič na trhu dlouhodobě chyběl. Drtič je využitelný samozřejmě v klasických lomařských a štěrkařských sekundárních aplikacích odpovídajícím jeho výkonu kolem 30 t/h. Vykazuje klasickou robustnost a jednoduchost PSP kuželových drtičů.

kuzelovy-drtic-KDC31

Konstruktéři se snažili jít v jednoduchosti a přístupnosti ještě dále a některé montážní celky stroje spojili dohromady a použili vice normovaných dílů. Když budu „vyzrazovat" dále... speciálně jsme cílili na oblast recyclingu. Oproti mýtu že kuželový drtič „není stroj pro recycling" a v sekundárních stupních se nasazoval téměř výhradně drtič odrazový, jsme v několika případech nasadili kuželový drtič. Hlavně u recyclingu ve velkých betonářských komplexech, kde složka drcených vratných surovin a zmetků z výroby je součástí nové výroby prefabrikátů. Kuželový drtič je k drcení těchto surovin velmi šetrný a produkuje požadovanou striktní kvalitu. Na rozdíl od odrazového drtiče negeneruje obrovské množství super jemné frakce a prachů. Navíc vychází velmi dobře ekonomika v kontextu energií a opotřebitelných dílů.

Dále jsme zapracovali na hydraulickém drtiči DCJ 700x 500, který rovněž nasazujeme ve zmíněných projektech. Ve stručnosti má tento drtič pouze jeden pohyblivý stavěcí klín, tím je udržena maximální kompaktnost a jednoduchost tohoto stroje, jak při nasazování v mobilních zařízeních, tak při servisu a počtu výměnných komponentů.

Můžete něco krátce říci o dodávkách větších celků?

Koncentrovali jsme se v první řadě na zabudování a odzkoušení zmíněných dvou drtičů do mobilních zařízení a jejich dokonalé odzkoušení v praxi při různých vnějších podmínkách a postupné zatěžovaní strojů různými typy vsázek. Tyto zkoušky jsme realizovali jako obvykle s naším smluvním partnerem, se společností Resta s.r.o. Konstruktéři z Resty zrealizovali pro kuželový drtič KDC31 mobilní zařízení KK31, osazené novým dieselovým motorem CAT 3,6 v emisní třídě Stage V.

Legislativa ekologie nás donutila inovovat rovněž pohon stroje RA 700, který byl překonstruován na pohon John Deere Stage V. Nebyla to cesta jednoduchá, prali jsme se s hmotností strojů, těžišti a umístěním komponentů druhotného zpracování výfukových plynů ve skříni motoru. Když bylo do designu zařízení již takto zasaženo, využilo se tohoto stavu k optimalizaci a modernizaci všech mobilních diesel-elektrických zařízení.

Na prodejní výstavě Recycling Aktiv v Karlsruhe jsme v plném provozu vystavili kontejner-mobilní provozní celek s čelisťovým drtičem DCJ 700x 500, kuželovým KK31 a kontejnerovou třídící jednotkou TK6/CS4. Celé zařízení je sestaveno v čase kolem 30 až 45 minut do kompaktní linky o výkonu na vstupu do 70 t/h se se třemi finálními produkty + uzavřený okruh. Výsledek prezentace na veletrhu a následné pronájmy zařízení už přinesly několik objednávek.
Co se týká stacionárních zařízení, bylo uvedeno do provozu několik kompletních zařízení pro drcení a praní štěrku v Irsku a Skotsku. Nyní probíhá výstavba velkého lomu s drtičem DCJ 1400 x 1150 a sekunderu KDC 25 v severní Italii.

drtici-linka-na-vystave-Recycling-Aktiv-Karlsruhe-2023

A jaké další podněty a budoucí směry vnímáte v ranku drtící techniky ?

Zajímavý sektor trhu, který léta intenzivně sledujeme, je výroba písku zejména v lokalitách, kde je zásadní nedostatek naturálního písku, a existují možností výroby drceného písku z neobrátkových zásob frakcí štěrků a drtí. Těchto lokalit neustále přibývá a objevují se už pomalu i v naší republice. Kdysi jsme již v časopise Lomy a Těžba prezentovali válcový drtič RHT RM 30/18 se dvěma pohony po 45 kW. Tento stroj nadále úspěšně nasazujeme a inovujeme. Tento stroj s průchozím výkonem okolo 30 až 50 T/h při podílu 95 % pod 4 mm na jeden průchod, je odpovědí na tuto problematiku. V mnoha zrealizovaných aplikacích není potřeba finální produkt vůbec nadále třídit. Prokazuje se stále, že tento typ stroje je jediné ekonomicky šetrné řešení výroby písku drcením.

Za rozhovor děkuje V. Štěpánková a firmám PSP Vertriebs a PSP Engineering a.s. přeje spokojené zákazníky.

PSP Vertriebs GmbH
D-65203 Wiesbaden
Německo
Vladimír Wieser
Tel: +49-171-275-7167
Tel CZ:+420-724-238371
Fax: +49 611 6909-297
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
info@psp-vertriebs-gmbh.
www.pspeng.com

 

Back to top