Odborný seminář GEOLOGICKÉ A HORNÍ PRÁVO V PRAXI TĚŽAŘE

Termín: 10.–11. října 2023

Místo: OREA Resort Santon, Brno

V přílohách naleznete přihlášku a program semináře.

Požadatel:

tezebni-unie

 

Back to top