Kuhn Bohemia a Smart Construction

Kuhn Bohemia a.s., dceřiná společnost Komatsu Distributor Kuhn Group a Smart Construction, technologický podnik Komatsu, který se specializuje na digitální transformaci zemních prací se stává prvním Smart Construction partnerem v České republice a na Slovensku. Toto partnerství spojuje lokální podporu od Kuhn Bohemia a globální řešení od Smart Construction s cílem vyhovět vyvíjejícím se potřebám zákazníků.

Řešení pro zákazníky

V rámci tohoto partnerství Kuhn Bohemia dodá digitální transformaci zákazníkům v České republice a na Slovensku nabídkou každodenních služeb podporujících řešení Smart Construction, jako je pronájem vybavení, tvorba 3D dat, nastavení staveniště a poradenství na místě.

05
Společně s Kuhn Bohemia se tým Smart Construction podrobně naučí, jak mohou místním zákazníkům pomoci zlepšit a digitálně transformovat jejich podnikání. Na základě těchto znalostí bude Smart Construction neustále vylepšovat stávající řešení a poskytovat nová, aby vyhovovala potřebám zákazníků.

Daniel Sys – o přidané hodnotě

„Kuhn Bohemia se zaměřuje na komplexní služby pro naše zákazníky. Rádi bychom nabídli řešení a služby doplňující prodej strojů, jako jsou služby 3D technologie, založené na nejlepší platformě. Věříme, že Smart Construction je jediná správná cesta a implementace Smart Construction zvýší prodej našich strojů Komatsu intelligent Machine Control (iMC)," říká Daniel Sys, ředitel Kuhn Bohemia a pokračuje „Nabídka služeb Smart Construction může dát našim zákazníkům přidanou hodnotu, která je žádaná již dnes a bude jistě nezbytná i v budoucnu. Naši zákazníci s námi mohou spolupracovat jako jednotné kontaktní místo pro správná řešení, služby a rady, což pro ně bude velmi přínosné."

03

Richard Clement – o spolupráci

„Kombinace místních znalostí stavebních norem a metod od Kuhn Bohemia a globálních znalostí týmu Smart Construction tvoří neuvěřitelnou sílu změn, kterou lze následně aplikovat na jedinečné požadavky zákazníka," říká Richard Clement, zástupce generálního ředitele Smart Construction a dodává „Smart Construction je o vytváření hodnoty pro naše zákazníky prostřednictvím digitální transformace zemních prací, je proto nezbytné, abychom měli silnou místní přítomnost s partnerem, který má skvělé zkušenosti s podporou digitálních služeb pro staveniště. Jako Smart Construction Partner se Kuhn Bohemia stává skutečným podporovatelem podnikání zákazníků v České republice a na Slovensku."

02

Projekty Smart Construction

Smart Construction, technologický podnik od Komatsu, byl poprvé představen v roce 2015 s cílem zlepšit efektivitu a řešit nedostatek pracovních sil, kterému čelí japonský stavební průmysl. Nyní je Smart Construction aktivní v Japonsku, Evropě, Severní Americe a Austrálii. Smart Construction poskytuje řadu řešení, které doprovázejí projekty zemních prací od nabídkového řízení až po podávání zpráv. Od budování 3D světa s daty z dronového průzkumu až po nalezení nejlepší trasy přepravy s těmito daty, Smart Construction pomáhá sledovat a optimalizovat tok strojů, technologií a materiálů na staveništích. Společně se svými partnery a klienty se Smart Construction snaží zkrátit dobu realizace projektu, zvýšit zisk a zároveň učinit staveniště bezpečnější a ekologičtější.

06

V Evropě jsou v současnosti partneři Smart Construction aktivní v šesti zemích. Smart Construction bude i nadále posilovat a rozšiřovat svou partnerskou síť po celé Evropě.

komatsu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte: www.smartconstruction.io
www.kuhnbohemia.cz

 

Back to top