Evropský "Green Deal" přináší nový život do důlních provozů státního podniku DIAMO

Společnost Epiroc Czech Republic s.r.o. dodala firmě DIAMO s.p. v závěru minulého roku dvě, v současné době nejmodernější, poloautomatické vrtací soupravy pro průzkumné jádrové vrtání:
Epiroc DIAMEC Smart U4.

Jedna souprava již pracuje na podzemním výzkumném pracoviště Bukov (PVP Bukov), kde se provádí výzkumné aktivity ČR – Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v oblasti výzkumu a vývoje hlubinného úložiště (HÚ) vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů.

Výzkumný program se skládá z oblastí:

 1. Pilotní charakterizace hornin k ověření metodiky tvorby 3D modelů horninového prostředí
 2. Testování metod dlouhodobého monitoringu
 3. Testování modelů proudění podzemní vody a transportu radionuklidů
 4. Testování inženýrských bariér
 5. Testování vzniku a vývoje porušené zóny v okolí podzemního díla
 6. Testování technologických postupů konstrukce podzemních děl HÚ
 7. Demonstrační experimenty

Úspěšné zahájení provozu proběhlo na přelomu minulého roku a provoz bude pokračovat v dalších částech PVP Bukov v průběhu roku 2022.

01

Díky společnosti DIAMO s.p. se tak do České republiky dostává nejmodernější technologie průzkumného jádrového vrtání "Smart", použitá na třídě strojů s označením Diamec U4.

Automatizace v rámci Smart technologie umožňuje:

 • automatické vrtání, dle přednastaveného programu – přítlak, otáčky, tlak výplachové vody
 • spojování a rozpojování tyčí – vrtné kolony
 • tlakování vrtné kolony v průběhu vrtání v rámci wireline cyklů
 • snížení opotřebení vrtných korunek min o 30% díky přesnému, automatickému nastavení vrtacích parametrů
 • eliminaci lidského faktoru = zvýšení bezpečnosti
 • jednodušší zaškolení nových operátorů intuitivním programem
 • průběžné sledování a záznam vrtných parametrů a vlastnosti horniny – Measure while drilling MWD
 • automatické protokolování klíčových funkcí během vrtání – režimy (automat/ruční), přítlak, rotace, rychlost postupu, průtok/tlak výplachové vody, hydr. tlak v systému
 • chybová hlášení a detekce poruch.
 • Systém pro analýzu dat – Exploration Manager, která přináší další zvyšování produktivity, úspory provozních nákladů

Firmě DIAMO a jejím pracovníkům přejeme hodně úspěchů v oblasti výzkumu a vývoje hlubinného úložiště a věříme, že technologie Epiroc Diamec Smart U 4 k tomu přispěje svým dílem.

Text: Ing Vladislav Mareš, Country Manager
Epiroc Czech Republik s.r.o.

 

Back to top