Editorial 4 / 2021

Vážení čtenáři, čas letí jako voda a k Vám se dostává již 10. ročník samostatného vydání časopisu Lomy a Těžba. Zpočátku byly velké rozpaky, zdali časopis na trhu uspěje. Dovoluji si po 10 letech říci, že uspěl. A to díky Vám obchodním partnerům a Vám čtenářům. Za to všem velmi děkuji.

Za dobu tvorby časopisu, jsem potkala plno šikovných a nápaditých lidí, od kterých jsem čerpala vědomosti z oboru a učila se těžební a báňské rétorice. Dostala jsme se na zajímavá místa, která byla a jsou pro mě inspirací.

Snažíme se dělat časopis tak, aby byl přínosem a osvětou v oboru těžebním a stavebním a každý čtenář, aby si naše své téma. Při tvorbě časopisu čerpáme také z hornické historie, která je u nás velmi bohatá.

Toto vydání je výjimečné a plné oslav. Výročí slaví nejen časopis Lomy a Těžba, ale i známé společnosti Kámen a písek, Podzimek, Lomy Mořina a další, o kterých se dočtete. Pozveme Vás do Brna na Strojírenský veletrh, na EXPO Lesní lom 2022 a další zajímavé akce a věříme, že tentokrát proběhnou.

Děkuji všem, kteří stojí při mně a držíte mi palce, a to především rodině, svému partnerovi Zdeňku Dvořákovi za trpělivost a odborné rady, Stanislavu Ottomanskému za grafickou profesionalitu a výdrž. Děkuji pravidelným dopisovatelům z Vietnamu Otakaru Dubcovi a z Anglie Hynku Oberhelovi, kteří časopis svými příspěvky velmi obohacují, také nestorům kamenoprůmyslu Otakaru Vavruškovi a Lidmile Čtrnácté, kteří mě stále inspirují a všem přátelům a příznivům tohoto ušlechtilého kamenického odvětví.

01

Přeji Vám pevné zdraví a dobrý závěr roku

Vladimíra Štěpánková

PS: Není malých cílů a i cesta je cíl

Další články z této kategorie


Dvacet let na dlažbě – slogan firmy Beran2 »

 

Back to top