Lanové rýpadlo HS 8100.1 je největším předaným strojem Liebherr u nás

Váží 90 tun a s klasickým rýpadlem má společného pramálo. Jde o největší stroj, který společnost Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. českému zákazníkovi předala. S 90 tunami váhy a až s 59 metry dlouhým příhradovým výložníkem patří lanové rýpadlo Liebherr HS 8100.1 mezi nejzajímavější stavební stroje u nás. Rýpadlo zakoupila společnost Zakládání staveb a.s. a bude používáno převážně na stavbu podzemních stěn. Celkem tato pražská společnost provozuje sedm lanových rýpadel, většinu z nich aktuálně v Německu.

Specifika lanového rýpadla

HS 8100.1, zastupující nejnovější generaci lanových rýpadel Liebherr, je dodávána jako stavebnicový modulární systém. Do provozuschopného stavu je stroj smontovaný přímo u zákazníka. Lanové rýpadlo se v mnoha ohledech, jak si řekneme dále, liší od klasických stavebních a těžebních strojů.

01

V areálu společnosti Zakládání staveb v pražské Libuši je v pošmourném květnovém dopoledni pěkně živo. Na celkem pěti transportních vozech sem právě dorazil nový "laňák" HS 8100.1. Aby mohl být nasazen na zakázku (stavba železničního tunelu v Plzni), je potřeba jej co nejrychleji dostrojit, nalanovat, proškolit posádku a také upravit speciální stěnový drapák jako rozcvička pro něj je stavba na Sokolovské ulici v Praze, kde bude kopat podzemní stěnu pro budoucí podzemní parkoviště nové budovy.

Tato prvomontáž trvá zpravidla 2 až 3 dny, což je velký rozdíl oproti konvenčním stavebním strojům, které jsou do provozu uvedeny maximálně v řádu hodin. Podílejí se na ni specialisté přímo z výrobního závodu z Nenzingu v Rakousku ve spolupráci se servisními techniky českého zastoupení a technickým personálem zákazníka.

Specifický je u tohoto typu stroje již zmíněný transport. Na hlavním podvalu přijede otočová nástavba s kabinou a rám podvozku bez pásů, dva kamiony přivezou ocelobetonové protizávaží a ve dvou dalších jsou v rámci vytěžovací přepravy přivezeny další komponenty jako části výložníku a pásy podvozku..

Stavebnice

Velkou výhodou nové generace lanových rýpadel Liebherr je jejich schopnost "samo-nastrojení". O co se jedná? Ke kompletaci předchozích lanových rýpadel musel provozovatel dopravit ke stroji pomocný jeřáb a další techniku, samozřejmě včetně obsluhy. Tento nový lanový bagr je schopný na sebe natáhnout veškeré komponenty „sám". I to byl jeden z důvodů, proč se ve společnosti Zakládání staveb rozhodli pro tuto novou generaci. Jak to funguje, popsal regionální zástupce firmy Liebherr-Stavební stroje CZ, Ondřej Jílek: „Nástavba stroje se spustí z podvalníku na hydraulické válce podvozku. Ty jsou ovládány pomocí dálkového ovladače s kabelem, takže obsluha na celou manipulaci dobře vidí. Pak se pomocí stavěcího válce a úvazku stroj postaví, do podvozkové základny se navléknou pásy, zajistí se a na závěr se připojí hadice." Poté se stroj otočí a naskládá si na sebe protizávaží. Ocelobetonové bloky ve dvou sloupcích váží dohromady 26,3 tun. K navěšení slouží dva hydraulické válce a čtyři řetězy, jimiž se závaží vytáhne nahoru. Zajištění je pomocí čepů, dělá se to pohodlně z pozice nad závažím pomocí jednoduché páky. I ta je, podobně jako vázací prostředky, bedny s nářadím, nebo třeba palice součástí dodávaného stroje. „Je až neuvěřitelné do jakého detailu výrobce jde. Všechno, co potřebujete ke kompletaci stroje, je dodáno ve dvou bednách společně se strojem. Je to opravdu taková velká stavebnice pro chlapy," dodává s úsměvem Ondřej Jílek.

02

Následuje instalace příhradového výložníku. Ten je tvořen svařenci z vysokopevnostní oceli. Na výložníku vedou ke špičce výložníku hlavní a pomocné lano. Manipulace s ními by byla vzhledem k jeho hmotnosti velmi náročná, proto se k jeho navinutí používá pomocný naviják umístěný v základním výložníku,. Po navinutí lana po celé délce výložníku se musí v horní části ukotvit. Nalanovat takový stroj trvá zhruba hodinu. Lanový mechanismus funguje podobně jako u jeřábů – čím více se hákovnice prolanuje, tím vyšší je celková nosnost stroje

Úprava pro stavbu podzemních stěn

V případě nové HS 8100.1 bude na laně zavěšen masivní stěnový drapák o váze 15 tun. Ještě před nasazením musejí technici ze Zakládání staveb drapák upravit, aby byl schopen provádět požadovanou práci na stavbě železničního tunelu. Stavba podzemních stěn je technologicky náročnou disciplínou (více o této technologii na přiloženém odkazu níže). Úkolem lanového rýpadla se stěnovým drapákem je připravit vodicí dráhu hydrofréze pro podzemní stěny, upnutou na jiném stroji. Hydrofréza, vybavena čerpadlem k odsávání odfrézovné horniny, ponořená do bentonitové suspenze, musí odtěžit požadované množství horniny a zároveň pomocí bentonitové suspenze celý prostor zapažit, aby v něm mohla být podle projektu vybetonovaná podzemní stěna. Stěnový drapák na Liebherru je tak vlastně pouze „pomocné" příslušenství. Manipulace s drapákem pod zemí však musí být velmi přesná. Investor dokonce požaduje po zhotoviteli detailní záznam o pohybu frézy (profilace polohy se děje pomocí GPS technologie). Z tohoto důvodu je lanové rýpadlo vybaveno moderním elektronickým systémem, který pomáhá obsluze s přesným naváděním drapáku. V reálném čase vidí strojník na speciálním monitoru hloubku i svislost pracujícího drapáku.

Proč zrovna Liebherr?

Ve společnosti Zakládání staveb využívají techniku Liebherr dlouhodobě. Od tohoto výrobce tu mají několik jeřábů, tři velkoprifilové vrtné souprvy a také několik starších lanových rýpadel. Některé stroje Liebherr mají odpracováno bez výraznějších poruch i přes 30 000 motohodin (pro porovnání: uvádí se ekvivalent, že je 1 mth je cca 60 km). Mezi obecně ceněné vlastnosti patří spolehlivost a nízké provozní náklady. Platí to i v případě lanového rýpadla Liebherr HS 8100.1. Průměrná spotřeba se u takto velkého stroje pohybuje kolem 15 l / mth, alespoň tak to lze vyčíst z aplikace Liebherr Power Efficiency (jedná se o veřejně přístupnou digitální databázi, která shromažďuje data ze všech provozovaných strojů Liebherr na světě). Překvapí také nízká hlučnost stroje.

04

Použitím naddimenzovaných tlumicích prvků a materiálů je umožněno, aby byl stroj nasazen i v blízkosti obydlených oblastí, kde platí přísné bezpečnostní normy. Protože společnost Zakládání staveb podniká také v dalších zemích EU, snaží se v každé oblasti, ve které působí (vrtání, beranění, podzemní stěny apod.), vybavit nejmodernějšími technologiemi, splňujícími všechny současné evropské směrnice a nařízení. Podle slov zástupců společnosti je v kategorii lanových rýpadel Liebherr jedinou možnou volbou. I díky všem výše popsaným vlastnostem.

Dodatečné informace k článku

Liebherr HS 8100.1

Lanové rýpadlo HS 8100.1 poslední generace, které se vyrábí spolu s jeřáby a dalšími typy lanových rýpadel v rakouské továrně v Nenzingu, je výjimečné svou modulární konstrukcí a technickými parametry. Rýpadlo může být výrobcem nakonfigurováno na různé využití, jako stroj pro hlubinou těžbu, pro bagrování s vlečnou lopatou, na demoliční a vrtací práce, nebo na zakládání podzemních staveb. Rýpadlo je vyrobeno s důrazem na optimální rozložení hmotnosti (například použitím odlehčených materiálů) při současném zachování kompaktních rozměrů při transportu. Rýpadlo má elektrohydraulické proporcionální ovládání, moderní řídicí jeřábový systém a celou řadou „chytrých" elektronických funkcí, jako je například Silent Eco Mode (možnost navolit si otáčky motoru na předem danou úroveň) nebo Engine Stop (zastavení motoru při nečinnosti). V závislosti na instalované konfiguraci může být rýpadlo dovybaveno také příslušnými elektronickými asistenty a dalšími prvky, jako jsou například dva pomocné motory pro otoč (v konfiguraci lanového bagru), systém pro přesné navádění drapáku atd. Na vysoké úrovni je také zabezpečení, stroj má například elektronicky řízený retardér navijáku, který se aktivuje při spouštění břemene (zabraňuje volnému pádu a šetří brzdy navijáku).

Technické parametry Liebherr HS 8100.1:
Max. nosnost (t) 100
Min. přepravní šířka (mm): 3 500
Min. přepravní výška (mm): 3 180
Výkon motoru (kW): 390
Max. tah navíjení (kN): 2 x 275
Max. délka hlavního výložníku (m): 59
Délka výložníku (aplikace – drapák) (m): 32
Délka výložníku (aplikace – vléčné rýpadlo) (m): 29
Provozní hmotnost (t): 89
Max. kapacita lžíce stěnového drapáku (m³): 4.60 m³

Zakládání staveb

Akciová společnost Zakládání staveb působí v oblasti specializovaného zakládání pro průmyslové, dopravní, bytové a vodohospodářské stavby více než 50 let. Díky špičkovému know-how a technologiím patří k předním evropským dodavatelům těchto staveb. Formou organizačních složek působí kromě tuzemského trhu také v Německu, Polsku, Chorvatsku a na Slovensku. Významnou součástí portfolia jsou rekultivační práce a sanace sesuvných území. Společnost striktně dbá na dodržování současných ekologických a bezpečnostních norem.

Zakládání staveb, a.s. realizuje díla v těch nejobtížnějších geotechnických podmínkách. V závislosti na typu projektu je zvolena optimální technologie speciálního zakládání. Společnost je schopna dodávat své služby kompletně formou „na klíč", tedy včetně vypracování studií či projektové dokumentace.

Mezi referenční zakázky patří například sanace Karlova mostu (technologie beranění + tryskové injektáže), pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál v chorvatském Zadaru nebo zajištění stavební jámy administrativního centa Quadrio v centru Prahy.
Více informací na www.zakladani.cz

Podrobnější informace o stavbách podzemních stěn: https://1url.cz/2Kw5S

liebherr

 

Back to top