Premiéra nové generace SmartROC D50-10 MKII

V loňském roce firma Epiroc AB, Švédsko, uvedla na trh světovou novinku v konstrukci a technologiích vrtných souprav s ponorným kladivem, stroj SmartROC D50 MkII. Inovovaná koncepce „ Smart" převzatá z vrtacích souprav s vrchovým kladivem, jako jsou například známé modely Smart ROC T40 a T45, je nyní integrovaná i do třídy strojů s ponorným kladivem.

Nyní se díky objednávce firmy CEMDEST s.r.o. tato novinka dostává i na trh v České republice. Souprava je postavena na bázi předchozí osvědčené generace strojů D50 Mk I a je vylepšena posledními, v současnosti dostupnými technologiemi a automatizací z dílny konstruktérů Epiroc.

03

Nové intuitivní grafické uživatelské rozhraní Graphic User Interface (GUI)

 • Poslední generace řídícího systému RCS 5 s 15" dotykovou obrazovkou.
 • Zabudované autodiagnostické funkce s navigováním obsluhy při vyhledávání a odstraňování poruch, což přispívá k minimalizaci prostojů.
 • Dotyková obrazovka zobrazuje veškeré parametry vrtání v reálném čase ( Measurement while drilling- MWD), a tím pomáhá obsluze s kontrolou vrtného procesu.
 • Rychlé a snadné nastavení parametrů vrtání pro definované pracoviště.

04

Inovovaný hydraulický systém 

 • Díky nové koncepci hydraulického systému a řízení jednotlivých prvků přímo v místě jejich lokace se výrazně snížil počet hydraulických hadic a komponentů, tím se podařilo dosáhnout snížení objemu hydraulického oleje o 300 l oproti předchozí generaci strojů.
 • Usnadnění servisu a snížení dopadů na životní prostředí.
 • Rychlejší ohřátí hydraulického systému na provozní teplotu.
 • Hydraulické komponenty - spotřebiče energie jsou využívány pouze v době, kdy jsou potřeba a systém řízení směřuje a reguluje tok energie na základě aktuálního požadavku provozu stroje.

„Smart" řízení motoru a kompresoru

Kapacita vzduchu je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím výkonnost ponorného kladiva. Otáčky motoru a výtlak kompresoru jsou řízeny inteligentním systémem, který dodává tlakový vzduch pro kladivo právě v době, kdy to stroj nejvíce potřebuje. „Smart" vrtání znamená odstranění plýtvání vzduchem, výrazně nižší náklady na palivo a menší opotřebení dílů.

Tím se dosahuje úspory paliva až o 20% v porovnání s předchozí generací vrtných souprav s ponorným kladivem.

Tento fakt nám potvrdil jednatel společnosti CEMDEST s.r.o. pan Jiří Bertók s tím, že průměrná hodinová spotřeba vrtné soupravy se po plném zaškolení operátorů ustálila pod 28 litrů na motohodinu. A současně v delším horizontu po nasbírání zkušeností očekává další snížení spořeby paliva.

02

Celková automatizace vrtného cyklu

 • Automatické vrtání do požadované hloubky, méně závislé na kontrole operátorem.
 • Automatické vrtání nadloží zajišťuje precizní geometrii vrtu a stabilitu jejich ústí.
 • Automatické přidávání a odebírání vrtných trubek.
 • Snížení opotřebení vrtacího nářadí a stroje.
 • Zrychlení vrtacího procesu znamená více vrtů za směnu.

Funkce Auto Feed Fold - automatické složení lafety

 • GPS podporované, plně automatizované skládání lafety do transportní polohy.
 • Inteligentní funkce, která šetří čas a zabraňuje poškození soupravy.

Integrovaná tlaková myčka

 • 15metrová hadice, max. tlak vody 150 bar, průtok 35 l/min.
 • Pro snadné a pohodlné čištění stroje přímo na pracovišti.

Široké možnosti dodatečné výbavy

Dálkové ovládání stroje (RRC)

 • Umožňuje obsluze vystoupit z kabiny a v případě potřeby ovládat soupravu z bezpečné vzdálenosti.
 • Integrovaný displej zobrazuje všechny základní informace potřebné k provozu soupravy – tj. vrtání, přesun, podvrty.

Hole Navigation System (HNS)

Technologie satelitem podporovaného, automatického zaměření vrtů a polohování lafety umožňuje rychlejší nastavení lafety pro každý vrt = můžeme se rovnou pustit do efektivního a přesného vrtání. Systém SmartROC HNS snižuje výrobní náklady díky optimalizaci vrtání a trhacích prací. Zlepšuje se fragmentace a snižuje se nutnost sekundárního rozpojování. Ruší nutnost ručního označování vrtů na etáži, což jednak šetří čas, jednak zvyšuje bezpečnost tím, že odstraňuje pohyb osob v potenciálně nebezpečných místech.

01

Flexibilní využití SmartROC D50 se však neomezuje jen na produkční vrtání. Lafeta může být umístěna vodorovně, což umožňuje provádět vrtání pat a odvodňovacích otvorů.
SmartROC D50 MkII je odolná a spolehlivá souprava, která byla navržena pro širokou škálu náročných prací s požadavkem na rychlost a přesnost vrtání, což ji řadí na světovou špičku ve svém oboru.

Těšíme se na další rozšíření počtu těchto strojů na českém a slovenském trhu a pozitivní komentáře současných a budoucích uživatelů !

Epiroc Czech republic s.r.o.
Průmyslová 10, Praha 10,
www.epiroc.com
Text: Ing. Aleš Buřík, Ing. Vladislav Mareš
Foto: Ondřej Štěpán

 

Back to top