Nový Sandvik Ranger DX800i pro společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

V čase zmatků covidové krize, která doufejme, se již stává minulostí, společnost Rocktech/Sandvik zaznamenala v první polovině roku několik pozoruhodných úspěchů.

Dodávky tří nových strojů do České republiky, Ranger DX800i, Ranger DX600 a Pantera DP1100i, svědčí o solidní stávající poptávce a také o správně zvolené obchodní strategii, která přinesla výsledky. Rocktech a Sandvik, pro nadcházející roky, mění strategii, která by měla pomoci zvýšit podíl na trhu v celé Střední Evropě.

Ranger pro společnost SWIETELSKY

V tomto krátkém příspěvku Vám přiblížíme specifickou dodávku stroje pro společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Speciální Stavby, která používá vrtnou soupravu Ranger DX800i. Tento univerzální stroj s fenomenálními kinetickými možnostmi je přímo předurčen pro vrtání kotev, mikropilot, ale samozřejmě i pro vrtání klasických odstřelů v kamenoprůmyslu a pro silniční stavby. Tímto krokem společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. posílila nejenom svoji vrtací kapacitu v oblasti stavební činnosti, ale razantně vstoupila i do problematiky trhacích prací, kde chce hrát v blízké budoucnosti významnou roli.

Stroje pro náročné stavby

Uvedená vrtná souprava Ranger DX800i, zvýšila počet těchto strojů u nás na tři kusy a můžeme tedy hovořit o rodící se flotile. Potěšitelné je, že se vedle „speciálu" Commando 130, jedná již o druhou dodávku firmy Rocktech s.r.o, tak významnému odběrateli jako je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zkušenosti, které se postupně s typem Ranger DX800i získávají ve velmi specifickém prostředí a pracovním nasazení, prokázaly, že zakoupení stroje s otočnou nástavbou, který je plně řízený počítačem, ve standardní výbavě pro „české" podmínky, je ideálním řešením. Souprava na náročných stavbách ukázala svoje možnosti a spolu s kvalitní obsluhou, která je nezbytná, se plně osvědčila.

Ranger na stavbě v Brně

V současné době vrtací souprava byla nasazena firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Speciální Stavby pod vedením p. ředitele ing. Milana Chodackého,Ph.D.MBA na velmi exponovanou stavbu velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici v Brně.

01

Vrtací souprava Ranger DX800i zde provádí v těch nejnáročnějších podmínkách práce pro kotvení, střílení, ale i mikropilotový deštník, který je součástí portálů tunelu. V tomto případě se jednalo o u nás velmi neobvyklý průměr vrtů 127 mm.

Poptávka roste

Fenomén Ranger DX800i s otočnou nástavbou 290 stupňů si tak získává svoji oblibu jak u firem, které pracují v oblasti těžby, tak i ve stavebním průmyslu. Není tajemstvím, že probíhají další jednání pro dodávky tohoto typu do České republiky.

V příštím čísle se budeme věnovat podrobněji již výše zmiňovaným letošním úspěchům firem Rocktech/Sandvik, které jsou velkým příslibem.

rocktech

www.rocktech.cz

Text: Miloš Kánský, obchodní zástupce Sandvik
Foto: Ondřej Hájek

 

Back to top