Trefa do černého: 150 let společnosti Schwarzmüller

V roce 2021 se skupina Schwarzmüller může ohlédnout za 150 léty své bohaté a mezinárodně úspěšné historie. Průmyslová společnost byla založena v Pasově v roce 1871 jako kovárna, ve zmatcích světové hospodářské krize přesídlila do Rakouska a zde se od roku 1930 zaměřila na stavbu vozidel. Dnes působí v 21 evropských zemích a nabízí nejširší portfolio užitkových přípojných vozidel a nástaveb nákladních vozidel v Evropě. „Úspěšná historie společnosti je závazek dále zlepšovat naše postavení na trhu. Potenciál pro to je", řekl CEO Roland Hartwig v sídle společnosti v Hanzingu u města Freinbergu.

Na konci roku 1871 oznámil Josef Schwarzmüller v Pasově, že založil kovárnu v pasovském Innstadtu, v domě číslo 12 v ulici s příznačným pojmenováním Kovářská ulice. Toto oznámení z prosince téhož roku je považováno za zakládající dokument společnosti, která dnes patří k vedoucím evropským výrobcům užitkových přípojných vozidel a nástaveb nákladních vozidel v Evropě. Toto se však stalo známým teprve díky historickému zkoumání Dr. Herberta Wurstera, bývalého vedoucího archivu biskupství v Pasově. K tomuto jubilejnímu výročí zrekonstruoval historii z dokumentů a korigoval rok založení kovárny z roku 1870 na rok 1871. „Kronika našeho podniku je prvním velkým projektem v jubilejním roce. Společnost s tradicí musí vědět, odkud pochází, aby se mohla rozhodnout, kam bude dále směřovat", zdůraznil CEO Hartwig. V každém případě se pět generací vlastníků společnosti Schwarzmüller svou důslednou budovatelskou prací trefilo do černého a ve svém odvětví vytvořilo vedoucí celoevropský podnik.

Stavba vozidel stála již brzy v ohnisku zájmu

Ke kovárně se v 19. století rychle připojilo i kolářství. Z tohoto spojení vznikl tehdy ještě ne zcela běžný podnik na výrobu vozidel, živnost, kterou si firma Schwarzmüller ve 30. letech 20. století nechala zaregistrovat. Ve zmatcích světové hospodářské krize přesídlil rostoucí podnik do blízkého, ale již rakouského Freinbergu, kde byla v části obce Hanzing v roce 1936 vybudována výrobna, která je dodnes podnikovou centrálou. Naplánováno bylo však něco jiného: Velkoněmecká říše projektovala v oblasti dálnici a přitom měla být tato moderní infrastruktura využita. Dálnice se nepostavila, závod je zde však pořád. Pracuje zde na 750 zaměstnanců, z nichž více než polovina ve výrobě. Díky tomu je společnost Schwarzmüller jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti.

Cílená expanze na východ

V čase hospodářského zázraku začala společnost zakládat síť poboček v Rakousku a v 90. létech minulého století dosahuje vedoucího postavení na domácím trhu. Přibližně ve stejnou dobu bylo rozhodnuto o zásadní expanzi do zemí za železnou oponou. Vznikly závody v Maďarsku a České republice. Od roku 2020 je čtvrtý závod firmy v Německu. V současné době je firma Schwarzmüller lídrem trhu v Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku, České republice a rovněž na Slovensku. Více než 2.000 lidí pracují na tom, aby bylo 150 různých typů užitkových vozidel úspěšně prodáno v 21 zemích. Ročně se prodá kolem 10.000 kusů těchto vozidel.

Poskytovatel prémiové nabídky se zárukou přidané hodnoty

Tohoto postavení na trhu bylo dosaženo, i když společnost vlastně nedociluje svými standardními produkty maximálních prodejních počtů, nýbrž se zaměřuje na vyšší efektivitu svých vozidel. Přípojná vozidla značky Schwarzmüller jsou prémiovými produkty pro dopravce, kteří chtějí dosáhnout větší přidané hodnoty. „Jsme schopni přizpůsobit naše produkty jakémukoli provoznímu prostředí. Pak přinášejí přidanou hodnotu", vysvětluje Hartwig. Jen u sklápěčů nabízí společnost Schwarzmüller 50 různých variant. Vedle sklápěčů se staví podvalníky, návěsy s posuvnou podlahou, cisternová vozidla, vozidla pro přepravu dřeva a kontejnerů, ale též návěsy pro dálkovou přepravu.

Firma Schwarzmüller se může opírat o své kompetence v oblastech konstrukce a zpracování kovů, právě tak jako o svou dynamickou organizaci. Zcela nově vybudovaná
linková produkce pomohla k tomu, že se v jubilejním roce budou slavit další úspěchy s nejlepším portfoliem vozidel v dějinách společnosti, dodává Hartwig sebevědomě.

schwarzmueller

 

Back to top