Sportovní den Těžební unie

Ve čtvrtek 3. září proběhla akce Těžební unie s názvem Sportovní den. Toto neformální zábavné setkání proběhlo v areálu rekreačního střediska Pod Templštýnem. Akce se zúčastnilo téměř třicet lidí z řad členů. Na programu dne byly turnaje v různých sportovních disciplínách jako je nohejbal, kroket, střílení ze vzduchovky, pétanque nebo šplh na tyči.

a1

Účastníci byli rovněž nadšeni z možností vyzkoušet si rýžování zlata, určování kamenů a ukázky luminiscence některých minerálů v UV světle, které pro ně připravili kolegové z Moravského zemského muzea. Odpolední pohoštění ve formě rautu vystřídaly navečer grilované speciality a později i posezení u ohně a opékání špekáčků.

Někteří zájemci si zpestřili program vycházkou na blízkou zříceninu Templštýn. Věříme, že akce měla úspěch a byla pro všechny zúčastněné příjemná, a že se stane do budoucna oblíbenou tradicí s možností neformálního setkání členů Těžební unie.

Text a foto: kolektiv TU

 

Back to top