SMART CONSTRUCTION

12 inovací pro nekomplikovanou digitalizaci stavebnictví

Komatsu Europe a SMART CONSTRUCTION plánují uvést na trh osm nových softwarových aplikací a čtyři nová zařízení IoT ( IoT = Internet of Things = Internet věcí). V kombinaci s našimi odborníky (poradními experty) a našimi partnery SMART CONSTRUCTION představují tato řešení jádro nabídky SMART CONSTRUCTION. Oficiální uvedení SMART CONSTRUCTION na evropský trh probíhá ve spolupráci s následujícími čtyřmi partnery:

  • Marubeni-Komatsu Limited
  • Schlüter für Baumaschinen GmbH
  • Komatsu France
  • Scantruck A/S

Tito partneři budou podporovat zákazníky ve Velké Británii, Německu, Francii a Dánsku zavedením řešení SMART CONSTRUCTION. V budoucnu bude tato síť dále rozvíjena, aby umožnila všem zákazníkům v Evropě najít optimalizovaný digitální způsob práce.

Vývoj a řešení

SMART CONSTRUCTION byla poprvé zavedena v Japonsku v roce 2015 aby zvýšila efektivitu a aby našla řešení nedostatku pracovních sil. Mezitím vzniklo v Japonsku, USA a Evropě více než 10 000 stavenišť, kde se využívá SMART CONSTRUCTION. V budoucnosti budou moci stavební firmy z celého světa profitovat z vyšší bezpečnosti, produktivity a spolehlivosti poskytované řešeními SMART CONSTRUCTION.

01

S pomocí SMART CONSTRUCTION mohou společnosti optimalizovat své pracovní postupy a spolupráci, jak interně, tak i se subdodavateli. Také samotná SMART CONSTRUCTION mohla být vyvinuta pouze prostřednictvím spolupráce.

Společně s Landlogem byla založena firma Komatsu Limited SMART CONSTRUCTION jako otevřený projekt, na kterém spolupracovalo 22 startupů a předních společností. Proto mohla být vyvinuta celá řada řešení, která se poté musela osvědčit v testech u zákazníků po celém světě.

SMART CONSTRUCTION byla vyvinuta speciálně pro stavebnictví. Jednotlivá řešení budou v budoucnu neustále vyvíjena a zdokonalována. Zpětná vazba od zákazníků je pečlivě analyzována, aby bylo možné uspokojit všechny potřeby a ihned vyřešit nové požadavky.

Varianty aplikací

SMART CONSTRUCTION Design
Přepněte z plánů na papírových rolích na 3D zobrazení a použijte další funkce založené na 3D datech.

SMART CONSTRUCTION Remote (= řízení na dálku)
Pošlete do strojů na stavbě nové/upravené 3D modely nebo pomůžete strojníkovi s nastavením , aniž byste museli být fyzicky na stavbě.

SMART CONSTRUCTION Dashboard
Vizualizujte data z terénu, dronů a strojů, abyste mohli přesně určit postup prací, množství materiálu a produktivitu.

SMART CONSTRUCTION Fleet (= Vozový park)
Shromážděte data, která potřebujete k optimalizaci vašeho vozového parku a výroby. K tomu je k dispozici mobilní aplikace.
SMART CONSTRUCTION Insight (= Přehled)
Nechte si ukázat pokrok, produktivitu a ziskovost různých stavenišť.

SMART CONSTRUCTION Simulation (= Nasimulování)
Nasimulujte si kompletní stavbu před prvním kopnutím, abyste dostali optimálních výsledků.

SMART CONSTRUCTION Retrofit (= Dodatečné vybavení)
Dodatečně vybavte rýpadla jakéhokoli značky a modelu 3D systémem pro stroje umožňující rychlou a přesnou práci podle 3D modelu.

SMART CONSTRUCTION Rover ( = Terénní vozidlo)
Poskytněte svým zaměstnancům na stavbě efektivní a vysoce kvalitní možnost GNSS měření pomocí Roveru.

SMART CONSTRUCTION Drone
Využijte pohled na stavbu z ptačí perspektivy, abyste mohli provádět výpočty a měření rychleji než s tradiční vyměřovací technikou.

SMART CONSTRUCTION Edge (= Přednost)
Vygenerujte rychle 3D data z dronu (model, kubatura, atd.) pomocí Edge stanice, aniž byste museli opustit staveniště.

SMART CONSTRUCTION Field (= Stavba)
Využijte nákladově efektivní řízení projektů, sledování nákladů a podporu projektů nabídek, správy a plánování zdrojů projektů.

SMART CONSTRUCTION AR
Pomocí mobilní aplikace s příslušenstvím zjistěte pokrok na stavbě. Aplikace porovnává aktuální stav s 3D modelem.

03

SMART CONSTRUCTION – vize

SMART CONSTRUCTION nabízí řešení, která lze bezproblémově začlenit do existujících pracovních procesů zákazníka, aby se spolupráce a digitalizace staly hračkou. K tomu se používá cloud, takže pro zaměstnance na různých místech již není problém vzájemně spolupracovat na projektech.

Kromě toho SMART CONSTRUCTION také zabraňuje nedorozuměním: každý dostane stejné aktuální informace z jednoho zdroje. Digitalizace nepomůže firmě, když se tím přeruší pracovní procesy. Proto jsou zákazníci na cestě k digitalizaci doprovázeni a podporováni odborníky SMART CONSTRUCTION.

02

Díky SMART CONSTRUCTION dělají zákazníci a Komatsu společný krok na digitální staveniště, aby bylo možné řešení neustále vylepšovat a přizpůsobovat potřebám trhu.

Digitalizace

Zatímco předchozí verze SMART CONSTRUCTION digitalizovala pouze část procesu výstavby (vertikální digitalizace), nová IoT zařízení a aplikace umožňují digitalizaci celého procesu (horizontální digitalizace). Díky tomu sada nástrojů určená ke spolupráci umožňuje všem účastníkům projektu přístup k požadovaným údajům.

Procesy na staveništi jsou optimalizovány tím, že skutečné staveniště je synchronizováno se svým digitálním dvojčetem. Tím může být na celém staveništi dosaženo podstatné zvýšení bezpečnosti, produktivity a ochrany životního prostředí. V dalším kroku mohou být digitalizovaná staveniště navzájem propojena („hloubková digitalizace").

Tým SMART CONSTRUCTION se těší na budoucnost. Zapamatujte si to. Ve snaze o bezpečné, vysoce efektivní, inteligentní a čisté pracoviště budoucnosti experimentuje v současné době tým jak s produkty (automatizace a autonomizace strojů), tak s procesy (optimalizací), aby mohl poskytnout mnoho nástrojů, které perfektně spolupracují s vybavením a stroji a zaměstnanci zákazníků.

komatsu

kuhnbohemia

www.kuhnbohemia.cz

Text a foto: kolektiv autorů a archiv společnosti

 

Back to top