Katedrála v Gloucestru

Město Gloucester, ležící při samém ústi řeky Severn do Bristolského zálivu, hrálo v historii staré Anglie vždy důležitou hospodářskou a politickou roli.

Za nadvlády Římanů zde byla rozlehlá pevnost se silnou vojenskou posádkou, střežící říční brod přes již zmíněnou řeku Severn a jednu z velice důležitých římských cest vedoucí do vnitrozemí. Stopy této pevnosti se v současné době nacházejí v samém centru města.

Historie katedrály

Katedrála v Gloucestru se řadí k nejkrásnějším a nejstarším katedrálám v Anglii. Byla částečně vystavěná na zbytcích základu římské stavby či svatyně v raném a pozdně gotickém slohu z cotswoldského vápence krémově bílé barvy, dovezený z okolních lomů. Sama o sobě má bohatou výzdobu i historii. Její nejstarší část spadá do 10. století tzv. "Normanského období" a za zmínku stojí, že zde byl dokonce korunován i jeden z anglických králů. Pro její nádhernou architekturu a vnitřní výzdobu je oblíbená mezi filmaři. Pro výbornou akustiku je vyhledávaná k pořádání symfonických koncertů. Vnější a vnitřní prostory katedrály jsou jako stvořené k pořádání výstav ze všech uměleckých oborů. Samozřejmě, že i dnes slouží věřícím k nedělní bohoslužbě.

Rekonstrukce

Jako každá monumentální stavba potřebuje čas od času rozsáhlé opravy. A jako každá stavba takovéhoto rozsahu zápolí s nedostatkem finančních prostředků. I zde to není výjimkou. Již čtvrtým rokem probíhají intenzivní opravy této dominanty Gloucestershiru. Jako jednomu z mála šťastlivců mi bylo umožněno prohlédnout si probíhající opravy přímo z lešení v doprovodu polského kolegy z Krakowa. Poslední kompletní oprava katedrály proběhla koncem 19.století.

Prvotní fáze oprav započala důkladným čištěním povrchu kamene. Jako jediný povolený způsob čištění byla zvolena vodní pára. Po téměř 150 letech začala chlouba Glocestru pomalu ztrácet svůj šedočerný háv.

01

V současné době probíhají opravy na nejstarší části katedrály z "Normanského období". Zajímavostí pro mne bylo, že po očištění vodní párou se těžce zkorodované části kamene žádným způsobem neodstraňují a ponechává se další jejich osud na čase a přírodě.

02

Cementové vysprávky

Na konci 19. století přišel ve stavebnictví do módy cement. Kde se mohlo, tam se přimíchal. Nevyhnula se mu ani tato katedrála. Druhou fází oprav je odstranění, pokud možno, všech výplní cementovou maltou. Záměrně používám "pokud možno", ale o tom až později.

03
Prakticky celá stavba byla přespárovaná cementovou maltou. Tu je třeba ze spár odstranit.

04
Cementová malta dobře posloužila i k domodelování profilů.

05
Finanční potíže jistě pronásledovaly i poslední opravy. K doplnění chybějících kamenů posloužily dokonce i římské cihly z bývalého opevnění. Některé z nich mají ještě na sobě latinský nápis a ve zdivu je jich víc než dost.

Jakýkoliv zásah do zdiva, při opravách historických budov, je u nás nepřípustný. To ale zjevně neplatilo v Anglii před 150 lety.

06
Čtverečky na této fotografii jsou záseky pro lešení (lešení se u nás kotví do spár).

Kamenické značky i podpisy kadetů

Velice hřejivým pocitem, v jinak chladném a deštivém dni, bylo dotýkat se kamenických značek, které byly snad na každém opracovaném kameni. S moderními graffiti to nemělo nic společného. Každý kameník byl totiž placen od opracovaného kusu a značka na líci kamene usnadňovala počty odvedené práce k vyměření jeho výplaty.

07


08
V průběhu 19.stol. sloužilo okolí této části katedrály k výcviku kadetů vojenské školy. Nejspodnější venkovní část zdiva je hustě poseta různými vyrytými vzkazy, letopočty a jmény kadetů ve službě.

Na závěr dvě malé perličky

Při posledních opravách byl požadavek na rozšíření okem k lepšímu prosvětlení vnitřní prostory "Normanské části". Požadavek byl splněn, ale dosti kuriozním způsobem. Když si pozorně prohlédnete následující fotografii, tak zjistíte, že rozšířená okna nemají tzv. ostění (kamenný rám) a kameny v horním oblouku okna drží pouze na vápenné maltě.

09


Jak jsem se výše použil slovního obratu "pokud možno". Na stejné fotografii také vidíte použití cementové malty k začištění horního oblouku rozšířeného okna. V tomto případě se cementová malta odstraňovat nebude, neboť by hrozilo uvolnění a zborcení kamenů z horního oblouku okna.

10
Původní kamenolomy na stavbu katedrály již nejsou dlouhá léta v provozu, a proto se na opravy kamenických prvků začal dovážet vápenec z Francie.

Z Anglie Hynek Oberhel

 

Back to top