Editorial 1 / 2016

Vážení čtenáři,
jaro ťuká na dveře, příroda se probouzí, slunce začíná hřát a ženy odkládají teplé oblečení. Letošní Velikonoční svátky si tentokrát budou užívat děvčata při „šupání" pomlázkou všech chlapců. Přesto letošní rok nebude jen rokem přestupným.

Stavebnictví je od loňského roku v plném proudu, a tím i navazující obory těžba a zpracování nerostných surovin. K velké radosti výrobních a obchodních firem vzrostly prodeje nejen stavebních strojů, ale i dalších produktů. K nemalé radosti řidičů přibývají i nové dálniční úseky.

Velké i malé národy světa staví svojí existenci na pozitivních etapách svého vývoje, se kterými souvisí více či méně také surovinové bohatství krajiny či státu. Jedním, kdo se zasloužil o velký rozmach a výstavbu v Českých zemí, byl Karel IV., král český a císař římský. Jeden z nejvýznamnějších panovníků v historii naší vlasti dovedl velmi dobře využít bohatství české krajiny. Letošní rok si připomeneme jeho 700. výročí narození.

Karel IV. ovlivnil tvář zemí Koruny české jako málokdo. Místa, která jsou spojena s jeho odkazem, ať už jsou to přímo města či obce, hrady, tvrze či vinice nebo církevní památky, jsou nositeli a dědicové odkazu, který přetrvává dodnes.

Doufejme, že naše vládní garnitury se budou věnovat kulturnímu a hospodářskému rozvoji naší republiky a podpoří dobré a kvalitní projekty, tak jako kdysi Karel IV., aby další generace měla také co obdivovat.

I časopis Lomy a Těžba Vám v letošním roce nabídne řadu odborných článků a zajímavostí z těžebního a stavebního průmyslu. Redakce se snaží, představit nové projekty a postřehy v oboru, které mohou být pro Vás inspirativní.

V prvním letošním vydání přinášíme pozvání na plno zajímavých akcí především do Mnichova na Mezinárodní stavební veletrh BAUMA 2016 a do kamenolomu Mokrá na Mezinárodní těžební veletrh EXPO Mokrá 2016. Jak důležitá je příprava každé stavby a zvláště geologický průzkum, se dočtete v příspěvku o přehradě Vajont.

01

Na viděnou na některých z akcí.... a chlapci, těšte se na Velikonoce!

Vladimíra Štěpánková

 

Back to top