Seminář lomařské Akademie

Ve dnech 10. – 11. září se naše redakce zúčastnila Lomařské Akademie (Quarry Academy Sandvik), kterou pořádala společnost Rocktech v hotelu Nad Královnou na Zbraslavi pro zájemce z řad pracovníků VTP a managementu lomů. Hlavním tématem byly „Vrtací a trhací práce". Součástí této akce bylo i demonstrační vrtání soupravou Sandvik DP 1100i v kamenolomu Zbraslav společnosti Kámen Zbraslav a.s.

Přestože se akce zúčastnila řada odborných pracovníků lomařských společností, bude jistě zajímavé akci komentovat z redakčního pohledu pro celou odbornou veřejnost.

Quarry Academy (http://www.quarryacademy.com) je vzdělávací instituce, kterou Sandvik nabízí celosvětově jako podporu svým partnerům a jejíž činnost je velice pozitivně hodnocena. Dnes jsou již obsazeny všechny termíny pro konání Akademie až do konce roku 2015.

Na Zbraslavi byl kolektiv lektorů zastoupen Dr. Arne Lislerudem Ph.D., norským expertem Sandviku. Jeho 28 let globálních zkušeností v průmyslových aplikacích vrtacích a trhacích prací a organizaci těžby kameniva a nerostů v lomech bylo pro účastníky zajímavým přínosem.

c2

Odborná témata semináře

  • Řízení a organizace jednotlivých fází výroby v kamenolomu, jejich návaznost, podíl na nákladech a celková efektivita
  • Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, snižování rizik úrazů a nemocí z povolání
  • Vrtací práce jako základ úspěšného odstřelu, typické problémy vrtacích operací, přímost vrtů
  • Typy vrtacích souprav, jejich přednosti, vrtací nástroje a jejich použití
  • Efektivita a produktivita vrtacích prací a jejich řízení
  • Zásady bezpečnosti trhacích prací, trhaviny, jejich rozdělení, použití a nabíjení
  • Tvarování rozvalu vzhledem k následným operacím práce s vrtnými schématy a fragmentací

Účastníci se měli možnost seznámit se zkušenostmi z nejnovějších aplikací, shlédnout videoukázky, praktické případy a příklady. Určitě výklad Arneho Lislerudema, návody a doporučení porovnávali především s vlastní praxí. Arne byl v Česku poprvé, tedy neznalý místních podmínek v oboru, a přesto lze podle reakcí soudit, že jeho přednáška byla aktuální a aplikovatelná i zde. Po celou dobu semináře probíhaly velmi odborné a živé diskuze.

Demonstrační vrtání v kamenolomu Zbraslav firmy Kámen Zbraslav, a.s.

Vrtací souprava Sandvik DP 1100i, rok výroby 2013, termín vrtání 11. - 15. 9. 2015
Hornina Rula, Ø vrtu 102mm, sklon vrtu 10-15°, korunka 7620-8702-S48
Odvrtáno celkem 996 m vrtů o Ø 102mm při průměrné spotřeba nafty 0,97 l/m
Celkový čas hrubý 25,7 hod (včetně odtěžení tyčí, přejezdů mezi vrty a dvou drobných zásahů)
Celkový čas čistý 20,95 hod (čistý vrtací čas)
Průměrný vrtací výkon čistý 49,8 m/hod, průměrný vrtací výkon hrubý 38,3 m/hod

Přínos a podněty

Zcela určitě byla tato Lomařská akademie velkým přínosem a podnětem pro účastníky semináře. Takové semináře jsou velice potřebné ke zvyšování odbornosti a bezpečnosti pracovníků v tomto oboru.

sandvik

 

rocktech

Z Lomařské Akademie

 

Vladimíra Štěpánková

Vydavatelka a šéfredaktorka časopisu LOMY A TĚŽBA

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top