Bosch Rexroth – řešení pro všechna průmyslová odvětví

Koncem roku 2012 pořádala společnost Bosch Rexroth spol. s r.o. dvoudenní seminář s názvem „Hydraulické pohony, systémy pro těžbu, zpracování a dopravu nerostných surovin".

Seminář byl uspořádán ve spolupráci s ČSVTS HGF VŠB-TU OSTRAVA, odbornou skupinou lomové dobývání a úpravnictví, svou účastí přispěli také zahraniční lektoři.

Představení firmy Bosch Rexroth

V České republice od roku 1990 zastupuje skupinu Bosch Rexroth AG, čelního světového výrobce komponentů a systémů potřebných pro realizaci řízených pohonů, dceřiná společnost firma Bosch Rexroth. Hlavní sídlo české společnosti Bosch Rexroth, spol. s r. o. je v Brně Černovicích.

sidlo

V roce 2008 zde byl postaven nový výrobní závod včetně kancelářských prostor. Další pobočky společnosti jsou v Ostravě a v Praze. Výrobní závod, kde jsou montovány hydraulické agregáty, má rozlohu 4000 m2, na dalších 5200 m2 jsou k dispozici kancelářské prostory pro konstrukci, prodej a servis včetně praktických zkušeben pro školení a didaktiku.

S pohybem akcionářských a majetkových vztahů došlo dne 1. 5. 2001 ke vzniku nové firmy Bosch Rexroth AG, která převzala veškeré činnosti Mannesmann Rexroth a dále firmy Bosch AT GmbH. „Nově" založená firma vychází z dlouholeté tradice, sdružuje několik výrobních závodů a vývojových center s celosvětovou působností. Tyto výrobní závody produkují hydraulické a pneumatické komponenty, elektrické regulované pohony a soubor komponentů pro lineární vedení. Bosch Rexroth AG tímto rozšířil své aktivity ve střední a východní Evropě.

Bosch Rexroth – vyřeší vše do detailů

V současné době pracuje u firmy Bosch Rexroth v České republice více než 200 zaměstnanců. Jako dceřiná společnost využívá rozsáhlých zkušeností mateřské firmy. Vyrábí množství nejrůznějších hydraulických pohonů tvářecích strojů, dodává hydraulické systémy pro průmysl od výroby železa, plechů a profilů, zpracování oceli, až po stavbu komplexních strojů a zařízení přesného strojírenství. S rozvojem a užitím elektroniky došlo ke zvýšení kvality a rozsahu využití komponentů a systémů. Platí to zejména pro regulační čerpadla, proporcionální techniku, servoventily, dokonalejší řízení pohonů včetně synchronizace, regulace a vyhodnocování pohybů akčních členů. Používaný stavebnicový systém řídicích bloků s kvalitními komponenty splňuje požadované parametry a funkce stroje za optimální cenu. Takřka vše, co hýbe stroji, dokáže díky své obsáhlé odborné působnosti Bosch Rexroth dodat svým zákazníkům v prvotřídní kvalitě.

Hydrostatické vysokomomentové pohony Hägglunds, základní funkční principy, aplikace v hydraulických systémech (Per Astrom)

Na trh byl uveden nový hydraulický motor Hägglunds typ CBM od firmy Bosch Rexroth , který nabízí nové parametry a výkony. Tento hydromotor CBM je novým nástupcem již osvědčeného a spolehlivého typu Marathon. Vývojem bylo dosaženo o 50% většího krouticího momentu motoru, zmenšení samotné velikosti a snížení hmotnosti o 50% oproti předchozím typům. Tím se CBM stává hydromotorem se světově nejvyšším krouticím momentem v poměru ke své hmotnosti a velikosti.

pohon

Pro zákazníky Bosch Rexroth tento nový motor otevírá nové možnosti pohonu. Nový hydromotor CBM (společnosti Bosch Rexroth) dokáže zvládat nejen vyšší provozní zatížení, ale je také prostorově úspornější a přenáší menší hmotnost na hnanou hřídel. Tyto parametry mohou být zajímavé pro výrobce stroje, či konečné uživatele a v určitých případech pak mohou být strojní zařízení menší, lehčí a jednodušší.

Dále tento hydromotor také snižuje nároky na instalaci. V kombinaci s vyšší produktivitou může vést jeho osazení ve stroji k nižší celkové investici či zvýšení dlouhodobých příjmů provozovatele. Je důležité zvážit jedinečné provozní výhody přímého hydraulického pohonu, a to plný krouticí moment od nulových otáček, odolnost před rázovým zatížením, přetížitelnost, možnost plynulé regulace otáček nebo čtyřkvadrantový provoz.

Servis, opravy, renovace strojních zařízení, úpravy a optimalizace hydrostatických pohonů ( Jan Ganzwohl, ved. odd. Servisu)

Servisní oddělení firmy Bosch Rexroth spol. s r.o. nabízí opravy a servis produktů ze všech odborných oblastí koncernu Bosch Rexroth. Dílenské opravy provádí ve vybavené odborné dílně, technici jsou vyškoleni ve výrobních závodech. K opravám jsou používány výhradně originální náhradní díly. Opravené komponenty jsou testovány na speciálních zkušebních stendech. Servis může být se zákazníkem smluvně rozšířen o pravidelné kontroly vestavěných komponentů strojního vybavení, čímž lze předejít nečekaným poruchám výrobních zařízení a následným škodám ve výrobě. Při diagnostice a servisování provozních kapalin je proveden jejich komplexní rozbor včetně doporučení o dalším používání, provedena výměna filtračních vložek a jsou odstraněny případné netěsnosti systému. Servisní skupina pracovníků externích montáží je vybavena k výrobě a montáži hydraulického potrubí a uvedení stroje do provozu na místě u našich zákazníků.

Další přednášky a semináře

  • Nové metody, aplikace a využití sofistikovaných hydrostatických pohonů v oblasti těžby a manipulaci se surovinami, porovnání s mechanickými převody (Per Astrom)
  • Řídicí systémy a automatizace hydrostatických pohonů (Andreas Pecha)
  • Legislativní změny a mimořádné události v oblasti vyhrazených technických zařízení (Martin Sedláček (ČBÚ))
  • Mobilní a průmyslové hydraulické systémy v oblasti zpracování nerostných surovin (Martin Fichta, Miroslav Jurík)
  • Olejové hospodářství, filtrace, filtrační materiály, spojovací materiály a potrubní rozvody hydrostatických pohonů (Aleš Veselý)

Školení a vzdělávání zákazníků v oblasti využití hydrostatických prvků pohonů, jejich funkce, opravy a uvádění do provozu (Erik Stonawski)

Důležitou devizou firmy Bosch Rexroth v oblasti hydrauliky a pneumatiky je i školicí činnost. Školení jsou realizovaná v prostorách s nejmodernějším technickým vybavením určeným pro vzdělávání údržbářů, servisních techniků, projektantů i výzkumných pracovníků. Zaměřená jsou nejen teoreticky, ale zahrnují i praktickou část. Pro praktické účely jsou zpracované sofistikované úlohy, které absolventi kurzů řeší (školení se zaměřením na výkresovou dokumentaci, systémové simulace hydrauliky, vyhledávání chyb v hydraulických systémech atd.)

Hlubinné dobývání uhlí (Petr Ševčík)

Jedinou společností pro těžbu černého uhlí je OKD, a.s. Společnost měla zpočátku 32 dolů, dnes se pracuje ve 4 dolech s více než 13 tis.zaměstnanci. Roční produkce činí 11 mil. tun černého uhlí. Největším producentem černého uhlí je Polsko, Česká republika je v těžbě černého uhlí na pátém místě. Veškeré technologie pro dobývání černého uhlí, vrtné soupravy, nakladače, kombajny, přibírkové stroje potřebují kvalitní hydraulické komponenty a systémy. Právě takové firma Bosch Rexroth nabízí.

Filozofie firmy „být spolehlivým dodavatelem systémů"

Odborný seminář proběhl v Brně ve školicích prostorách společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. Byl zaměřen na moderní řešení hydrostatických pohonů v oblastech těžby, zpracování a dopravy surovin. Seminář byl určen výrobcům, konečným uživatelům, servisním organizacím a všem zájemcům o nová řešení a implementaci moderních hydraulických systémů do strojních zařízení.

Garanti semináře byli Ing. Adam Musiolek, Bosch Rexroth, spol. s r.o. a Ing. Otakar Vavruška, ČSVTS HGF VŠB-TU OSTRAVA

Seminář byl precizně připraven a perfektně veden, samotné odborné přednášky byly velmi
zajímavé a poutavé. Určitě byl velkým přínosem pro účastníky, kteří si odváželi plno nových poznatků z oblasti hydrauliky. Součástí semináře byla i prohlídka výrobního závodu Bosch Rexroth. Společnost také úzce spolupracuje se středními a vysokými školami, umožňuje studentům spolupráci na diplomových pracích, připravuje materiály na patentová řízení atd.

Děkuji firmě Bosch Rexroth za pozvání a příjemné pobytí a přeji hodně dobrých zákazníků. 

Z Brna Vladimíra Štěpánková

Vladimíra Štěpánková

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top