Citadela dynastie Ho

Pevnost postavená z netypické zelené žuly.


Pod žhavým sluncem v nepříliš atraktivní oblasti severního Vietnamu vévodí němý svědek osvíceného panovníka dávné minulosti, který položil základy na tehdejší dobu revolučních změn ve stavebnictví, kultuře a politice.

Citadela (pevnost) královské dynastie Ho byla postavena v roce 1397 za vlády krále Ly Quy Ho. Najdeme jí u vesnice Tay Giai v provincii Hoa Binh v severní oblasti Vietnamu, přibližně 160 km jižně od Hanoje. Byla postavena podle principu Feng Shui.

Feng Shui má dvě hlavní školy: Školu formy a školu orientace. Pracuje mimo jiné s polaritou jinu a jangu (vítr a voda) a s tzv. pěti elementy (voda, země, dřevo, oheň, kov),kde se snaží mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuku

Jedním z pilířů této nauky je i čínská astrologie, což svědčí o rozkvětu neoconfucianismu v tehdejším Vietnamu na konci 14. století. Odsud se postupně šíří i do dalších oblastí východní a jihovýchodní Asie.

Podle těchto zásad byla citadela posazena do krásné rovinaté krajiny mezi řekami Ro a Buoi na spojnicích hor Tong Son a Don Son. Je to typický příklad nového stylu vybudování císařského města v jihovýchodní Asii.

Na rozdíl od jiných tehdejších pevností ve Vietnamu, které byly postaveny z pálených cihel a jílu, je citadela postavena ze žulových kvádrů světle zelené biotické žuly. Tato hornina je především zajímavá, svým pro žulu netypickým a dalo by se říci až unikátním odstínem. Způsobuje to zelenkavé zabarvení křemene a živců. Žula je součástí ostrovů mladšího a středního paleozoika (prvohory), vycházejících na povrch z pláště triasových (starší druhohory) sedimentů, reprezentovaných konglomeráty a středně zrnitými pískovci. Rozměry jednotlivých kvádrů jsou většinou 2 x 1 x 0,7 m, jejichž průměrné váhy se pohybují od 10 do 15 tun. Jeden z největších kvádrů ve východní stěně váží téměř 27 tun. Tvar pevnosti je čtvercový, s hradbami délky 500 m na každé straně. Hradby jsou přibližně pět metrů vysoké a tři metry silné. V každé ze čtvercových stěn byla uprostřed umístěna vstupní brána a celá pevnost byla ještě chráněná hlubokými příkopy po celém obvodu. Brána v zachovalé jižní stěně je 9,5 m vysoká a 15,17 m široká. Kámen na stavbu citadely byl těžen přibližně 2 km od místa stavby v horském masívu Ton v okresu Vinh Loc. Lom měl rozlohu téměř 25 tisíc hektarů. Dodnes zde můžeme najít několik kvádrů, které zde zůstaly, protože patrně nesplňovaly potřebné parametry.

Kamenné zdi zaujímají rozlohu okolo 1 000 hektarů. Realizace stavby byla hotova v té době, v neuvěřitelně krátké době tří měsíců od ledna 1397 do března 1397. Celá stavba je postavena tak, aby odolávala zemětřesením. Kamenné kvádry byly na sebe ukládány bez maltového, nebo cementového pojiva. Po více než šesti stoletích některé části pevnosti jsou téměř neporušené.

Citadela nesloužila pouze jako pevnost k obranným účelům, ale současně jako královské sídlo s královským palácem umístěným uvnitř pevnosti. Byla sídlem ústřední vlády dynastie Ho pouze deset let. V této době figurovala jako hlavní město Vietnamu, politické a hospodářské centrum, a také jako kulturní centrum severního a středního Vietnamu.

V roce 1407 byla opuštěna a zničena vojsky dynastie Ming, která krále Ly Quy Ly zajala. Jediné, co se do současné doby z celé citadely uchovalo, jsou jižní zeď s bránou a dva kamenní draci, kteří byli dříve součástí výzdoby královského paláce.

Vnitřní paláce byly postaveny z velkých vápencových bloků triasových mořských sedimentů, těžených také v okolí této stavby. Jednotlivé paláce byly navzájem propojeny mramorem dlážděnými cestami. Také představují nový vývoj architektury a urbanismu východní a jihovýchodní Asie. Zvláště použití architektonických prvků ve výzdobě a příslušenství v centru královského města, předvádí koncept královské moci, ukazující na přijetí confuciánské filozofie v tehdy převážně buddhistické kultuře.

I když trvání vlády dynastie Ho bylo relativně jen velmi krátké, zachovalo po sobě významné dědictví. Vedle jedinečné citadely, proslul král Ly Quy Ho také jako průkopník zavedení bankovek, vytvořením sítě škol a šířením na tehdejší dobu moderních idejí v tehdy starověkém Vietnamu.

Citadela dynastie Ho v současné době patří mezi nejvýznamnější historické památky Vietnamu a 27. června 2011 byla zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.

 

Back to top