Ekonomické drcení štěrků hydraulickým válcovým drtičem - výroba písků

Tato prezentace nabízí jiný způsob drcení, který jsme na mnoha případech odzkoušeli a postupně seřídili na jednotlivé druhy drcených materiálů.


Jako každý dodavatel drtící techniky jsme se mnohokrát zabývali aplikacemi, zejména v lokalitách, kde je zásadní nedostatek naturálního písku, možností výroby drceného písku z neobrátkových zásob frakcí štěrků a drtí. Je poměrně hodně provozovatelů lomů a štěrkoven, kde se kumulují desítky tisíc tun takového materiálu, který se buď zpětně zaváží do drtící linky na předrcení, aby se získala alespoň malá část písku, dobře prodejného v té inkriminované lokalitě, nebo se skládka často znehodnocuje. Další alternativou pro tuto technologii jsou nahromaděné zásoby drtí, které neodpovídají tvarovým indexem, nebo jejich směsi s drtěmi neobrátkovými.

Jako distributor strojů PSP a RHT máme možnost pro řešení takového zadání sáhnout po vertikálním odrazovém drtiči, který se pro takové technologie používá, anebo po válcovém hydraulickém drtiči. Nasazení vertikálního drtiče je zaběhlé, ale má mnoho úskalí a limitujících faktorů. U abrazivních materiálů je to především velmi drahý provoz, vysoká produkce super jemných částic, velké množství nadsítného, při vlhkém podnebí nalepování materiálu na stator. Navíc, pokud je vstupní materiál velmi jemný, nelze dosáhnout jeho potřebné kinetické energie, což se dohání extrémně vysokými rychlostmi rotoru, které vyvolávají další úskalí tohoto způsobu drcení. Od určitého poměru pracovního indexu a indexu abraze je tento typ drtiče neaplikovatelný.

ZPŮSOB VÁLCOVÉHO DRCENÍ A JEHO VÝHODY

Drtí se tlakem mezi dvěma válci s hladkým /drážkovaným povrchem. Výhodami oproti odrazovému drtiči jsou extrémně vysoká životnost drtících elementů, téměř žádné nadsítné nad 4mm, tím v mnohých případech není potřeba dalšího třídění.Možnost přebroušení drtících elementů a jejich opakovaného použití až v 15 cyklech. Dále velmi nízká produkce super jemných podílů a nezávislost na vlhkosti podávaného materiálu. Nevýhodou je hranice velikosti vstupního materiálu, kdy od 14- 16mm a větších zrn začíná u tvrdších materiálů problém s vtahováním materiálu do drtícího prostoru, a tím je ovlivněn výkonem stroje.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ STROJE

Jedná se o tuhý rám s pevným a pohyblivým válcem. Přítlak a nastavování štěrbiny je zajišťován systémem, téměř identickým jako u kuželového drtiče. Systém je jištěn proti přetížení elektronicky i hydraulicky. Tuhost přítlaku je regulována expanzním dusíkovým akumulátorem. Zarovnávání /přebrušování se provádí speciální bruskou, přes nahlížecí otvory za provozu stroje naprázdno. Bruska je uchycena v přípravku a je poháněna z hydraulického systému stroje. Životnost bandáží se pohybuje v rozmezí 10 až 20 měsíců u velmi abrazivních materiálů. Bandáže jsou upevněny na nosných válcích podobně jako kuželová pouzdra a je snadné je vyměnit. Součástí stroje je plochý vibrační podavač, který rozprostírá podávaný materiál na rovnoměrnou vrstvu a garantuje správné plnění drtící komory. Každý válec má vlastní pohon se samosvorným napínáním. Stěrače jsou karbidové, samonastavovací a zajišťují nezávislost na vlhkosti materiálu. Velmi oblíbená je velikost RM 30/18 s průměrem válců 790 mm a šířkou 470mm, se dvěma pohony po 45 kW. Průchozí výkon tohoto stroje je od 40 do 50 T/h při 100% pod 4mm. Stroj se dodává na rámu s hnacími jednotkami, podavačem a tlakovou nádobou. Samostatně je hydraulická stanice, bruska s dálkovým ovládáním, slaboproudý/silový rozvaděč včetně prvků pro přívodní a odtahový pas. Stroj váží cca 11 000kg a je snadno aplikovatelný i do již existujících zařízení díky své kompaktnosti a nízké zástavbové výšce.

V případě dalšího zájmu prosíme přes uvedené mailové adresy/telefony. Vaše dotazy s Vámi rádi zkonzultujeme.

Text a foto: Vladimír Wieser

Kontakt v ČR:
Ing. Vladimír Wieser
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
M
obil: +420 724 239 371
Fax: +420 383 326 922

Kontakt v SRN:
PSP Vertriebs GmbH
Paul-Friedländer-Strasse 8
D-65203 Wiesbaden
Tel: +49 171 2757 167
Fax: +49 611 6909 297
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top