Dodávky stavebních strojů epidemie zatím neohrožuje

TISKOVÁ ZPRÁVA 22. dubna 2020

První týdny epidemie koronaviru neměly negativní dopad na dodávky stavebních strojů. Společnost KUHN BOHEMIA, výhradní distributor stavebních strojů Komatsu do ČR a 'dvojka' dle každoročních objemů dodaného zboží na český trh, potvrzuje, že kvalita dodávaných strojů není nijak ovlivněna. I obraty v náhradních dílech a výkonech servisních služeb jsou přiměřené zvyklostem v této části roku.

komatsu

„Vzhledem k obvyklé délce obchodních jednání a následné dodací době je nyní příliš brzy na to přesněji stanovit případné dopady nouzového stavu na konkrétní čísla prodeje nových strojů. Také proto, že nevíme, jak dlouho ještě bude tato situace trvat," říká Daniel Sys, ředitel společnosti KUHN BOHEMIA. „Každá mimořádná situace je však příležitost naučit se dělat věci lépe a to bude platit i tentokrát," dodává.

KUHN BOHEMIA patří do skupiny firem KUHN GRUPPE, která má rakouské majitele, a ti velmi rozumně ponechali formu a rozsah fungování jednotlivých subjektů po vyhlášení nouzového stavu na rozhodnutí lokálních managementů. Ve všech pobočkách KUHN BOHEMIA se ihned podařilo upravit režim z hlediska hygienických a logistických pravidel tak, aby byla minimalizována možnost šíření případné nákazy, a to při současném zajištění plného provozu firmy a vzhledem k potřebám zákazníků. Pobočky zůstaly otevřené za přísného dodržení výše zmíněných pravidel, ale bez vlivu na kvalitu a kapacitu poskytovaných služeb v prodeji strojů, náhradních dílů a servisu.

Servis je poskytován přímo u zákazníků, například na staveništi, ale i v dílenském zázemí jednotlivých poboček KUHN BOHEMIA. Jediná výrazná změna nastala v činnosti obchodníků. Byla ale vyvolaná opatřeními u některých zákazníků, kteří mají omezen osobní kontakt a tak jejich jednání je mnohdy jen telefonické či za použití jiných komunikačních technologií. „Neřešili jsme ani žádné významné personální výpadky související s obavou před nákazou. Nikoho jsme dosud nepropustili a ani to nepřipravujeme. Chceme udržet kvalitu svých služeb pro naše zákazníky a včas reagovat na nové potřeby," potvrzuje Daniel Sys.

Letošní rok je pro KUHN BOHEMIA významný tím, že by měla být dokončena nová pobočka v Mostě, stát bude v průmyslové zóně Lajsník. „Máme možnost sledovat aktuální situaci ve stavebnictví z druhé strany. Generální dodavatel stavby se potýká s výpadkem subdodavatelských kapacit postavených zejména na zahraničních pracovnících ze Slovenska, kteří, jak známo, nesmí přicestovat. Jejich výpadek taky zastoupily české montážní skupiny, které za normálních okolností pracují na zakázkách v Německu či dále v západní Evropě. Věřím, že termín dokončení naší stavby není ohrožen a i přes tuto komplikovanou situaci se budeme v říjnu do nových prostor stěhovat," konstatuje Daniel Sys.

kuhnbohemia

Společnost KUHN - BOHEMIA a.s. je výhradním prodejcem stavebních strojů značky Komatsu, příslušenství značky FRD a nivelačních systémů Topcon v České republice. Spolu se společností KUHN - MT s.r.o., která je výhradním distributorem automobilových jeřábů značky PALFINGER a vysokozdvižných vozíků značky Mitsubishi, je součástí rakouské skupiny KUHN HOLDING, která nabízí zákazníkům spolehlivé partnerství ve stavebnictví, dopravě, ve skladových a logistických oborech a působí v řadě zemích jako jsou Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Bosna, Slovinsko, Polsko, Švýcarsko, Německo a Rakousko. Před několika lety skupina KUHN učinila důležité strategické rozhodnutí a expandovala také v oblasti obráběcích strojů. Převzala společnost Emco Group, předního výrobce v tomto odvětví.Skupina KUHN je aktivní ve 13 zemích a v současné době má 1450 zaměstnanců, kteří generují obrat ve výši 650 miliónů EUR. Společnosti KUHN – BOHEMIA a KUHN - MT zaměstnávají v ČR dohromady 150 lidí, jejich celkový obrat dosahuje zhruba 1,5 miliardy Kč.

www.kuhnbohemia.cz
www.komatsu.cz

 

Back to top