MONTANEX seminář 114 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu

Pořádá vydavatelství, školící a poradenské středisko střediskem MONTANEX.

Úplný název semináře

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemním stavitelství a při vrtných pracích

Program

(na webu MONTANEX)

Termín a místo konání

6. - 7.  11. 2018

Hotel Astra v Tuchlovicích - Srbech (u Kladna)
Srby 184, 273 02 - Tuchlovice

Kontakt

Vydavatelství, školící a poradenské středisko

MONTANEX, a.s.
Cihelní 760/35
702 00 Ostrava
tel.: +420 599 505 514
www.montanex.cz


 

Back to top