Evropská cena za recyklaci stavebních materiálů 2020

Evropská asociace kvality pro recyklaci e.V. (EQAR) vypisuje soutěž o cenu za inovace v recyklaci stavebních materiálů v Evropě.

Stavebnictví je největším producentem zdrojů a odpadů v Evropě, říká Miroslav Škopán, prezident EQAR. V polovině března představila Evropská komise nový akční plán oběhového hospodářství s ambiciózními cíli. Ve stavebnictví je plánována komplexní strategie pro udržitelný rozvoj, která podporuje oběhové hospodářství. To vyžaduje zvýšené nároky při recyklaci stavebních materiálů.
EQAR chce toto úsilí podpořit udělením ceny v oblasti recyklace stavebních materiálů (EQAR Recycling- Award 2020) a tím podpořit recyklaci stavebních materiálů i cirkulární ekonomiku ve stavebnictví.

Ocenění EQAR Recycling- Award 2020 se uděluje třem vítězným projektům. První cena je spojena s výhrou 1 000 EUR a je udělována veřejně.

Výzva je zaměřena na jednotlivce, společnosti nebo instituce, které:

  • prostřednictvím inovativního vývoje technologie zpracování,
  • prostřednictvím výzkumu a vývoje,
  • nebo prostřednictvím politické nebo spolkové angažovanosti
  • přispěly ke zvýšení akceptace, kvality a hospodárnosti v recyklaci stavebních materiálů v Evropě.

Uchazeči o cenu EQAR Recycling- Award 2020 se vyzývají, aby své žádosti (v jazyce anglickém nebo německém) zaslali na sekretariát EQAR do 30. října 2020 nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Na tuto e-mailovou adresu můžete také směřovat případné dotazy.

V.i.S.d.P.: Christine Buddenbohm, European Quality Association for Recycling e.V. (EQAR)
Kronenstraße 55 - 58, 10117 Berlin
Tel.: 0049(30)20314-554, Fax: (0049)30 20314-565,
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.eqar.info

equar

The European Quality Association for Recycling e.V. (EQAR) awards a European innovation prize for the recycling of building materials in Europe. The construction sector is the largest consumer of resources and the largest producer of waste in Europe, says Miroslav Škopán, President of EQAR. In mid-March, the European Commission presented its new Circular Economy Action Plan containing ambitious goals. For the construction sector and buildings, a comprehensive strategy for a sustainable built environment is planned that takes into account the principle of closed loops for buildings. This requires increased efforts in the recycling of building materials.

By presenting the Building Materials Recycling Award 2020, the EQAR aims to promote the recycling of building materials and to honour circular-economy related achievements in the construction sector. The EQAR Recycling Award 2020 is presented in three award categories. The first prize is endowed with 1,000 euros and will be awarded publicly advertised.

The call is addressed to those persons, companies or institutions that

  • through innovations in processing technology
  • through research and development
  • or through political or associational commitment
  • have made a contribution to increasing the acceptance, quality and economic efficiency of recycled construction materials in Europe.

Applicants for the EQAR Building Materials Recycling Award are requested to send their application documents to the EQAR office or by e-mail to: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. by 30 October 2020. Questions can also be sent to this email address.

 

 

Back to top