Stanislav Bechyně - „král" železobetonové konstrukce

Pokud se v české kotlině vysloví slovo "král", bude nepochybně ihned spojeno s postavou Karla IV. Pokud se řekne "škola", určitě se každému vybaví J. A. Komenský. Řekneme-li "železobetonová konstrukce", bude v zasvěcených kruzích spojeno s osobností Stanislava Bechyně. Letos uplyne 45 let od úmrtí této výrazné osobnosti českého moderního stavitelství.

Více...
Back to top