TATRA na veletrhu BAUMA 2013 s novým majitelem

Jednou z českých expozicí na veletrhu Bauma, která lákala návštěvníky, byla prezentace společnosti TATRA. Značka TATRA získala nového majitele, společnost TATRA TRUCKS a.s., jenž zajistila kontinuitu výroby a převzala na sebe veškeré aktivity automobilky. Technický vývoj a výroba společnosti TATRA pravidelně přináší na automobilový trh významná konstrukční řešení, která nabízí zákazníkům komplexní dopravní řešení ve všech segmentech průmyslu, kde jsou provozována vozidla TATRA.

Více...

Vrtací soupravy TAMROCK v rukou profesionálů

Firma Josef Janeček - Vrtací práce z Roztok u Křivoklátu je firmou profesionálů v oboru vrtacích prací. O rozhovor jsme požádali majitele firmy Josefa Janečka, který v oboru vrtacích prací působí bezmála 20 let. Společně se synem Josef Janečkem ml. a dalšími spolupracovníky provádějí vrtací práce po celé České republice.

Více...

Konference „VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ NEROSTNÝCH SUROVIN“

V dubnu proběhl v Mostě již 4. ročník Konference „Využívání zdrojů nerostných surovin“. Organizován byl stejně jako předešlé ročníky českým kamenickým klastrem Czech Stone Cluster, družstvo, pod záštitou rektora VŠB-TU Ostrava - prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., děkana HGF VŠB-TU Ostrava - prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc.,dr.h.c., předsedy Českého báňského úřadu - Ing. Iva Pěgřímka, proděkana LDF Mendelovy univerzity v Brně – prof. Ing. Klementa Rejška, CSc. a ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košicích, Fakultou BERG, Politechnikou Śląska Gliwice, Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Hornickou společností podkrušnohorské oblasti v Mostě. Strategickým partnerem konference byly Severočeské doly a.s. Chomutov.

Více...

Zlatá horečka v horách středního Vietnamu

Vždy jsem si říkal, že doby zlatých horeček z přelomu 19. a 20. století typu Klondike a jména jako Bonanza Creek, Yukon, Eldorado Creek a Davson City, jsou bohužel už jen zaprášenou historií, o které jsem čítal v poutavých knížkách Jacka Londona. Není to ale úplně pravda. Zlaté horečky stále probíhají, ale samozřejmě v menší míře a s menším nerozumem a riskováním, jako na Klondike. Jedno takové místo je v dosud ještě málo dostupné oblasti hor ve středním Vietnamu.

Více...
Back to top