Atlas Copco, příznivý trend pokračuje.

Současná dobrá ekonomická situace v České i Slovenské republice, znamená pro Atlas Copco pokračující příznivý trend v počtu dodávek vrtacích souprav nastoupený v roce 2015. V tomto krátkém období naše společnost dodala do dnešních dnů na území České a Slovenské republiky ke stávající flotile 20 strojů.

Více...

SmartROC T45, jízda pokračuje...

Zatím poslední dodávka vrtací soupravy SmartROC T45, do České republiky, která proběhla u společnosti Explosive Service koncem dubna a začátkem května tohoto roku, je pro Atlas Copco dalším a v krátkém čase, zásadním krokem na lokalitě Českého krasu, v tomto případě na velkolomu Čertovy Schody. Těží se zde nejkvalitnější vápenec v České republice. Vápenka Čertovy schody je od roku 1992 součástí Skupiny Lhoist, a je největším výrobcem vápenných a vápencových výrobků v České republice.

Více...
Back to top